button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-06-28 12:46:56

Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg


RZP.271.42.2018.PL - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000,00 euro

Gmina - Miasto Elbląg
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Numer: RZP.271.42.2018.PL
Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg

ZAMIESZCZANE DOKUMENTY:
Ogłoszenie o zamówieniu – w załącznikach do pobrania.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest pod linkiem: http://www.umelblag.pl/urzad_m/wydzialy/wzp_pliki/SIWZ_42_2018.zip

JEDZ (ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ) przygotowany został z wykorzystaniem elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ (eESPD) (zarówno w formacie html – do zaimportowania w serwisie eESPD, a także w formacie pdf – poglądowo).
W celu wypełnienia własnego dokumentu JEDZ z wykorzystaniem narzędzia eESPD, Wykonawca:
- pobiera plik „espd-request.xml” ze strony Zamawiającego,
- wypełnia za pomocą narzędzia eESPD własny JEDZ po zaznaczeniu pola „Jestem wykonawcą” i zaimportowaniu pliku „espd-request.xml” do strony internetowej https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl
- składa w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (szczegóły składania JEDZ zawarte są w pkt VII. SIWZ).
Instrukcja wypełnienia JEDZ znajduje się na stronie internetowej www.uzp.gov.pl zakładka REPOZYTORIUM WIEDZY/JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Ogłoszenie o zamówieniu RZP.271.42.2018.PL załącznik ogl o zam UE 42.pdf 2018-06-28 12:47:41 Lipiński Paweł
Ogłoszenie o zamówieniu RZP.271.42.2018.PL - wersja edytowalna załącznik ogl o zam UE 42.doc 2018-06-28 12:49:03 Lipiński Paweł

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna: Paweł Lipiński
Osoba publikująca: Paweł Lipiński
Data wytworzenia:
Data publikacji: 28.06.2018 12:46
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 95

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował