button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-06-26 12:38:56

Realizacja sprawozdawczości i monitoringu projektu: "Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.


ZP.271.44.2018.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000,00 euro

Gmina - Miasto Elbląg
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg

Numer: RZP.271.44.2018.AS

Realizacja sprawozdawczości i monitoringu projektu: "Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

ZAMIESZCZANE DOKUMENTY:
Ogłoszenie o zamówieniu - w załącznikach do pobrania.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest pod linkiem:
http://www.umelblag.pl/urzad_m/wydzialy/wzp_pliki/SIWZ_44.doc

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - w załącznikach do pobrania.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - w załącznikach do pobrania.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Ogłoszenie o zamówieniu RZP.271.44.2018.AS załącznik ogl o zam 44.PDF 2018-06-26 12:39:35 Siemiętkowska Alicja
Ogłoszenie o zamówieniu RZP.271.44.2018.AS - wersja edytowalna załącznik ogł. o zam. 44.docx 2018-06-26 12:39:54 Siemiętkowska Alicja
Wzór umowy - wersja edytowalna załącznik wzór umowy specjalista dsmonitoringu 15.06.18.doc 2018-06-26 12:43:19 Siemiętkowska Alicja
Informacja z otwarcia ofert RZP.271.44.2018.AS załącznik inf z otw 44.PDF 2018-07-06 11:31:14 Siemiętkowska Alicja
Informacja z otwarcia ofert RZP.271.44.2018.AS - wersja edytowalna załącznik Informacja z otwarcia ofert.docx 2018-07-06 11:31:38 Siemiętkowska Alicja
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty RZP.271.44.2018.AS załącznik inf o wyb 44.PDF 2018-07-13 12:28:44 Siemiętkowska Alicja
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty RZP.271.44.2018.AS - wersja edytowalna załącznik inf o wyb BIP.doc 2018-07-13 12:28:59 Siemiętkowska Alicja

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna: Alicja Siemiętkowska
Osoba publikująca: Alicja Siemiętkowska
Data wytworzenia: 26.06.2018 r.
Data publikacji: 26.06.2018 12:38
Data aktualizacji: 13.07.2018 12:28
Liczba wyświetleń: 61

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Realizacja sprawozdawczości i monitoringu projektu: "Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 06.07.2018 11:30 Alicja Siemiętkowska
2 Realizacja sprawozdawczości i monitoringu projektu: "Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 26.06.2018 12:42 Alicja Siemiętkowska
3 Realizacja sprawozdawczości i monitoringu projektu: "Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 26.06.2018 12:38 Alicja Siemiętkowska