button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-06-06 09:11:13

"Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc i dróg publicznych na terenie miasta Elbląga na wydzielonej sieci oświetleniowej stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg z uwzględnieniem jej modernizacji.”


RZP.271.29.2018.AD - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000,00 euro

Gmina - Miasto Elbląg
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg

Numer: RZP.271.29.2018.AD
"Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc i dróg publicznych na terenie miasta Elbląga na wydzielonej sieci oświetleniowej stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg z uwzględnieniem jej modernizacji.”

ZAMIESZCZANE DOKUMENTY:
Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – w załącznikach do pobrania.

ZAŁĄCZNIKI NR 2, 3 i 12 dostępne są pod linkiem:
http://www.umelblag.pl/urzad_m/wydzialy/wzp_pliki/ZAL_SIWZ_29_AD.zip

JEDZ (ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ) przygotowany został z wykorzystaniem elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ (eESPD) (zarówno w formacie html – do zaimportowania w serwisie eESPD, a także w formacie pdf – poglądowo).
W celu wypełnienia własnego dokumentu JEDZ z wykorzystaniem narzędzia eESPD, Wykonawca:
-    pobiera plik „espd-request.xml” ze strony Zamawiającego,
-    wypełnia za pomocą narzędzia eESPD własny JEDZ po zaznaczeniu pola „Jestem wykonawcą” i zaimportowaniu pliku „espd-request.xml” do strony internetowej https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl
-    składa w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (szczegóły składania JEDZ zawarte są w pkt VII. SIWZ).
Instrukcja wypełnienia JEDZ znajduje się na stronie internetowej www.uzp.gov.pl zakładka REPOZYTORIUM WIEDZY/JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
ogl o zam RZP.271.29.2018.AD załącznik ogl o zam UE 29.pdf 2018-06-06 09:30:10 Łepkowicz Alicja
ogl o zam RZP.271.29.2018.AD - wersja edytowalna załącznik ogl o zam UE 29.doc 2018-06-06 09:31:23 Łepkowicz Alicja
SIWZ RZP.271.29.2018.AD załącznik SIWZ 29.doc 2018-06-06 09:31:55 Łepkowicz Alicja
wzór Umowy 29 załącznik wzór umowy 29.docx 2018-06-06 09:32:31 Łepkowicz Alicja

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Dudzik
Osoba publikująca: Alicja Łepkowicz
Data wytworzenia:
Data publikacji: 06.06.2018 09:11
Data aktualizacji: 06.06.2018 09:29
Liczba wyświetleń: 155

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 "Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc i dróg publicznych na terenie miasta Elbląga na wydzielonej sieci oświetleniowej stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg z uwzględnieniem jej modernizacji.” 06.06.2018 09:11 Alicja Łepkowicz