button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-06-06 09:11:13

"Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc i dróg publicznych na terenie miasta Elbląga na wydzielonej sieci oświetleniowej stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg z uwzględnieniem jej modernizacji.”


RZP.271.29.2018.AD - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000,00 euro

Gmina - Miasto Elbląg
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg

Numer: RZP.271.29.2018.AD
"Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc i dróg publicznych na terenie miasta Elbląga na wydzielonej sieci oświetleniowej stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg z uwzględnieniem jej modernizacji.”

ZAMIESZCZANE DOKUMENTY:
Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – w załącznikach do pobrania.

ZAŁĄCZNIKI NR 2, 3 i 12 dostępne są pod linkiem:
http://www.umelblag.pl/urzad_m/wydzialy/wzp_pliki/ZAL_SIWZ_29_AD.zip

JEDZ (ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ) przygotowany został z wykorzystaniem elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ (eESPD) (zarówno w formacie html – do zaimportowania w serwisie eESPD, a także w formacie pdf – poglądowo).
W celu wypełnienia własnego dokumentu JEDZ z wykorzystaniem narzędzia eESPD, Wykonawca:
-    pobiera plik „espd-request.xml” ze strony Zamawiającego,
-    wypełnia za pomocą narzędzia eESPD własny JEDZ po zaznaczeniu pola „Jestem wykonawcą” i zaimportowaniu pliku „espd-request.xml” do strony internetowej https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl
-    składa w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (szczegóły składania JEDZ zawarte są w pkt VII. SIWZ).
Instrukcja wypełnienia JEDZ znajduje się na stronie internetowej www.uzp.gov.pl zakładka REPOZYTORIUM WIEDZY/JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA.

Treść zapytań i wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 22 czerwca 2018 r. - w załącznikach do pobrania.

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 oraz treść zapytań i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 06.07.2018 r. - w załącznikach do pobrania.
Ogłoszenie zmian (1) - w załącznikach do pobrania.

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 - w załącznikach do pobrania.

Ogłoszenie zmian (2) - w załącznikach do pobrania.

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 3 oraz treść zapytań i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 24.07.2018 r. - w załącznikach do pobrania.

Załącznik A. do ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 3, dostępny jest pod linkiem: http://www.umelblag.pl/urzad_m/wydzialy/wzp_pliki/zmiana_do_SIWZ_29_3_AD.zip

Ogłoszenie zmian (3) - w załącznikach do pobrania.

Treść zapytań i wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 02 sierpnia 2018 r. - w załącznikach do pobrania.

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - w załącznikach do pobrania.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
ogl o zam RZP.271.29.2018.AD załącznik ogl o zam UE 29.pdf 2018-06-06 09:30:10 Łepkowicz Alicja
ogl o zam RZP.271.29.2018.AD - wersja edytowalna załącznik ogl o zam UE 29.doc 2018-06-06 09:31:23 Łepkowicz Alicja
SIWZ RZP.271.29.2018.AD załącznik SIWZ 29.doc 2018-06-06 09:31:55 Łepkowicz Alicja
wzór Umowy 29 załącznik wzór umowy 29.docx 2018-06-06 09:32:31 Łepkowicz Alicja
Treść zapytań i wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 22 czerwca 2018 r. RZP.271.29.2018.AD załącznik odp 29 BIP.PDF 2018-06-22 11:33:14 Siemiętkowska Alicja
Treść zapytań i wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 22 czerwca 2018 r. RZP.271.29.2018.AD - wersja edytowalna załącznik odp 29.doc 2018-06-22 11:33:33 Siemiętkowska Alicja
zmiana treści SIWZ nr 1 RZP.271.29.2018.AD załącznik zmiana 29.pdf 2018-07-06 10:30:26 Łepkowicz Alicja
pyt i odp (2) RZP.271.29.2018.AD załącznik odp 29(2).pdf 2018-07-06 10:32:02 Łepkowicz Alicja
pyt i odp (2) RZP.271.29.2018.AD - wersja edytowalna załącznik odp 29(2).doc 2018-07-06 10:32:22 Łepkowicz Alicja
zmiana treści SIWZ nr 1 RZP.271.29.2018.AD - wersja edytowalna załącznik zmiana 29 BIP.doc 2018-07-06 10:37:12 Łepkowicz Alicja
ogl zm RZP.271.29.2018.AD załącznik ogl o zm 29.pdf 2018-07-10 09:10:29 Łepkowicz Alicja
ogl zm RZP.271.29.2018.AD - wersja edytowalna załącznik ogl zm UE 29.doc 2018-07-10 09:10:54 Łepkowicz Alicja
zmiana treści SIWZ nr 2 RZP.271.29.2018.AD załącznik zmiana tresci SIWZ 2.pdf 2018-07-19 09:44:59 Dudzik Agnieszka
zmiana treści SIWZ nr 2 RZP.271.29.2018.AD - wersja edytowalna załącznik zmiana 29 BIP (2).doc 2018-07-19 09:48:10 Dudzik Agnieszka
ogl zm (2) RZP.271.29.2018.AD załącznik ogl o zm 29(2).pdf 2018-07-24 09:25:34 Dudzik Agnieszka
ogl zm (2) RZP.271.29.2018.AD - wersja edytowalna załącznik ogl zm UE 29 (2).doc 2018-07-24 10:24:03 Dudzik Agnieszka
zmiana treści SIWZ nr 3 RZP.271.29.2018.AD załącznik zmiana 29 (3).pdf 2018-07-24 10:24:58 Dudzik Agnieszka
zmiana treści SIWZ nr 3 RZP.271.29.2018.AD - wersja edytowalna załącznik zmiana 29 BIP (3).doc 2018-07-24 10:25:50 Dudzik Agnieszka
pyt i odp (3) RZP.271.29.2018.AD załącznik odp (3).pdf 2018-07-24 10:27:50 Dudzik Agnieszka
pyt i odp (3) RZP.271.29.2018.AD - wersja edytowalna załącznik odp 29(3).doc 2018-07-24 10:28:36 Dudzik Agnieszka
ogl zm (3) RZP.271.29.2018.AD załącznik ogł. zm. (3).pdf 2018-07-26 09:02:05 Dudzik Agnieszka
ogl zm (3) RZP.271.29.2018.AD - wersja edytowalna załącznik ogl zm UE 29 (3).doc 2018-07-26 09:02:28 Dudzik Agnieszka
pyt i odp (4) RZP.271.29.2018.AD załącznik odp 29 (4).pdf 2018-08-02 11:55:32 Dudzik Agnieszka
pyt i odp (4) RZP.271.29.2018.AD - wersja edytowalna załącznik odp 29(4).doc 2018-08-02 11:55:51 Dudzik Agnieszka
inf o wyb RZP.271.29.2018.AD załącznik inf. z otw. 29.pdf 2018-08-09 12:28:19 Dudzik Agnieszka
inf o wyb RZP.271.29.2018.AD - wersja edytowalna załącznik inf z otw 29.docx 2018-08-09 12:28:37 Dudzik Agnieszka

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Dudzik
Osoba publikująca: Alicja Łepkowicz
Data wytworzenia:
Data publikacji: 06.06.2018 09:11
Data aktualizacji: 09.08.2018 12:27
Liczba wyświetleń: 910

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 "Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc i dróg publicznych na terenie miasta Elbląga na wydzielonej sieci oświetleniowej stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg z uwzględnieniem jej modernizacji.” 02.08.2018 11:53 Agnieszka Dudzik
2 "Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc i dróg publicznych na terenie miasta Elbląga na wydzielonej sieci oświetleniowej stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg z uwzględnieniem jej modernizacji.” 26.07.2018 09:01 Agnieszka Dudzik
3 "Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc i dróg publicznych na terenie miasta Elbląga na wydzielonej sieci oświetleniowej stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg z uwzględnieniem jej modernizacji.” 24.07.2018 10:19 Agnieszka Dudzik
4 "Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc i dróg publicznych na terenie miasta Elbląga na wydzielonej sieci oświetleniowej stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg z uwzględnieniem jej modernizacji.” 24.07.2018 10:16 Agnieszka Dudzik
5 "Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc i dróg publicznych na terenie miasta Elbląga na wydzielonej sieci oświetleniowej stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg z uwzględnieniem jej modernizacji.” 24.07.2018 09:21 Agnieszka Dudzik
6 "Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc i dróg publicznych na terenie miasta Elbląga na wydzielonej sieci oświetleniowej stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg z uwzględnieniem jej modernizacji.” 19.07.2018 09:44 Agnieszka Dudzik
7 "Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc i dróg publicznych na terenie miasta Elbląga na wydzielonej sieci oświetleniowej stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg z uwzględnieniem jej modernizacji.” 10.07.2018 09:09 Alicja Łepkowicz
8 "Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc i dróg publicznych na terenie miasta Elbląga na wydzielonej sieci oświetleniowej stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg z uwzględnieniem jej modernizacji.” 06.07.2018 10:29 Alicja Łepkowicz
9 "Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc i dróg publicznych na terenie miasta Elbląga na wydzielonej sieci oświetleniowej stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg z uwzględnieniem jej modernizacji.” 22.06.2018 11:32 Alicja Siemiętkowska
10 "Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc i dróg publicznych na terenie miasta Elbląga na wydzielonej sieci oświetleniowej stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg z uwzględnieniem jej modernizacji.” 06.06.2018 09:29 Alicja Łepkowicz
11 "Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc i dróg publicznych na terenie miasta Elbląga na wydzielonej sieci oświetleniowej stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg z uwzględnieniem jej modernizacji.” 06.06.2018 09:11 Alicja Łepkowicz