button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-04-17 13:56:07

Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg


RZP.271.7.2018.PL - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000,00 euro

Gmina - Miasto Elbląg
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg

Numer: RZP.271.7.2018.PL

Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg

ZAMIESZCZANE DOKUMENTY:

Ogłoszenie o zamówieniu – w załącznikach do pobrania.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest pod linkiem: http://www.umelblag.pl/urzad_m/wydzialy/wzp_pliki/SIWZ_7.zip

JEDZ (ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ) przygotowany został z wykorzystaniem elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ (eESPD) (zarówno w formacie html – do zaimportowania w serwisie eESPD, a także w formacie pdf – poglądowo).

W celu wypełnienia własnego dokumentu JEDZ z wykorzystaniem narzędzia eESPD, Wykonawca:

-    pobiera plik „espd-request.xml” ze strony Zamawiającego,

-    wypełnia za pomocą narzędzia eESPD własny JEDZ po zaznaczeniu pola „Jestem wykonawcą” i zaimportowaniu pliku „espd-request.xml” do strony internetowej https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl

-    drukuje, podpisuje i składa go wraz z ofertą.

Instrukcja wypełnienia JEDZ znajduje się na stronie internetowej www.uzp.gov.pl zakładka REPOZYTORIUM WIEDZY/JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA.

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - w załącznikach do pobrania.

Informacja o unieważnieniu postępowania - w załącznikach do pobrania.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Ogłoszenie o zamówieniu RZP.271.7.2018.PL załącznik ogl-o-zam-7.pdf 2018-04-17 13:57:04 Lipiński Paweł
Ogłoszenie o zamówieniu RZP.271.7.2018.PL - wersja edytowalna załącznik ogl o zam UE 7.doc 2018-04-17 13:57:52 Lipiński Paweł
Informacja z otwarcia ofert RZP.271.7.2018.PL załącznik 7.infor.z.otw.of..pdf 2018-05-24 11:13:22 Lipiński Paweł
Informacja z otwarcia ofert RZP.271.7.2018.PL - wersja edytowalna załącznik 7.infor.z.otw.of..docx 2018-05-24 11:13:43 Lipiński Paweł
Informacja o unieważnieniu postępowania RZP.271.7.2018.PL załącznik unieważnienie 7 bip.pdf 2018-06-04 12:13:05 Lipiński Paweł
Informacja o unieważnieniu postępowania RZP.271.7.2018.PL - wersja edytowalna załącznik unieważnienie 7 bip.doc 2018-06-04 12:13:41 Lipiński Paweł

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna: Paweł Lipiński
Osoba publikująca: Paweł Lipiński
Data wytworzenia:
Data publikacji: 17.04.2018 13:56
Data aktualizacji: 04.06.2018 12:12
Liczba wyświetleń: 158

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg 24.05.2018 11:12 Paweł Lipiński
2 Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg 17.04.2018 13:56 Paweł Lipiński