button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-04-04 13:19:36

Wykonywanie obsługi bankowej budżetu Gminy Miasto Elbląg i jednostek organizacyjnych podległych Radzie Miejskiej


RZP.271.17.2018.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000,00 euro

Gmina - Miasto Elbląg
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg

Numer: RZP.271.17.2018.AŁ
Wykonywanie obsługi bankowej budżetu Gminy Miasto Elbląg i jednostek organizacyjnych podległych Radzie Miejskiej

ZAMIESZCZANE DOKUMENTY:
Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – w załącznikach do pobrania.

ZAŁĄCZNIKI NR 2 i 11 dostępne są pod linkiem: http://www.umelblag.pl/urzad_m/wydzialy/wzp_pliki/zal_SIWZ_17.zip

JEDZ (ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ) przygotowany został z wykorzystaniem elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ (eESPD) (zarówno w formacie html – do zaimportowania w serwisie eESPD, a także w formacie pdf – poglądowo).
W celu wypełnienia własnego dokumentu JEDZ z wykorzystaniem narzędzia eESPD, Wykonawca:
-    pobiera plik „espd-request.xml” ze strony Zamawiającego,
-    wypełnia za pomocą narzędzia eESPD własny JEDZ po zaznaczeniu pola „Jestem wykonawcą” i zaimportowaniu pliku „espd-request.xml” do strony internetowej https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl
-    drukuje, podpisuje i składa go wraz z ofertą.
Instrukcja wypełnienia JEDZ znajduje się na stronie internetowej www.uzp.gov.pl zakładka REPOZYTORIUM WIEDZY/JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA.

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 oraz treść zapytań i wyjaśnień treści SIWZ udzielonych w dniu 24.04.2018 r. - w załącznikach do pobrania.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - w załącznikach do pobrania.
Treść zapytań i wyjaśnień treści SIWZ udzielonych w dniu 27.04.2018 r. - w załącznikach do pobrania.
ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 oraz treść zapytań i wyjaśnień treści SIWZ udzielonych w dniu 08.05.2018 r. - w załącznikach do pobrania.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) - w załącznikach do pobrania.
Treść zapytań i wyjaśnień treści SIWZ udzielonych w dniu 15.05.2018 r. - w załącznikach do pobrania.
ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 3 oraz treść zapytań i wyjaśnień treści SIWZ udzielonych w dniu 16.05.2018 r. - w załącznikach do pobrania.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (3) - w załącznikach do pobrania.
ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 4 oraz treść zapytań i wyjaśnień treści SIWZ udzielonych w dniu 22.05.2018 r. - w załącznikach do pobrania.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (4) - w załącznikach do pobrania.
Treść zapytań i wyjaśnień treści SIWZ udzielonych w dniu 30.05.2018 r. - w załącznikach do pobrania.

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - w załącznikach do pobrania.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - w załącznikach do pobrania.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
ogł o zam RZP.271.17.2018.AŁ załącznik ogl o zam UE 17.pdf 2018-04-04 13:20:40 Łepkowicz Alicja
ogł o zam RZP.271.17.2018.AŁ - wersja edytowalna załącznik ogl o zam UE 17.doc 2018-04-04 13:21:34 Łepkowicz Alicja
SIWZ RZP.271.17.2018.AŁ załącznik SIWZ 17 zatw.doc 2018-04-04 13:22:17 Łepkowicz Alicja
Istotne Postanowienia Umowy załącznik IPU.docx 2018-04-04 13:28:20 Łepkowicz Alicja
zmiana treści SIWZ nr 1 RZP.271.17.2018.AŁ załącznik zmiana 17 BIP.pdf 2018-04-24 12:47:35 Łepkowicz Alicja
zmiana treści SIWZ nr 1 RZP.271.17.2018.AŁ - wersja edytowalna załącznik zmiana 17 BIP.doc 2018-04-24 12:47:57 Łepkowicz Alicja
pyt i odp RZP.271.17.2018.AŁ załącznik odp 17.pdf 2018-04-24 12:48:39 Łepkowicz Alicja
pyt i odp RZP.271.17.2018.AŁ - wersja edytowalna załącznik odp 17.doc 2018-04-24 12:49:03 Łepkowicz Alicja
ogl o zm RZP.271.17.2018.AŁ załącznik ogl o zm 17.pdf 2018-04-26 09:11:28 Łepkowicz Alicja
ogl o zm RZP.271.17.2018.AŁ - wersja edytowalna załącznik ogl o zm UE 17.doc 2018-04-26 09:11:48 Łepkowicz Alicja
pyt i odp (2) RZP.271.17.2018.AŁ załącznik odp (2) 17.pdf 2018-04-27 08:31:09 Łepkowicz Alicja
pyt i odp (2) RZP.271.17.2018.AŁ - wersja edytowalna załącznik odp (2) 17.doc 2018-04-27 08:31:40 Łepkowicz Alicja
zmiana treści SIWZ nr 2 RZP.271.17.2018.AŁ załącznik zmiana (2) 17 BIP.pdf 2018-05-08 09:01:55 Łepkowicz Alicja
zmiana treści SIWZ nr 2 RZP.271.17.2018.AŁ - wersja edytowalna załącznik zmiana (2) 17 BIP.doc 2018-05-08 09:03:03 Łepkowicz Alicja
pyt i odp (3) RZP.271.17.2018.AŁ załącznik odp (3) 17.pdf 2018-05-08 09:03:32 Łepkowicz Alicja
pyt i odp (3) RZP.271.17.2018.AŁ - wersja edytowalna załącznik odp (3) 17.doc 2018-05-08 09:04:29 Łepkowicz Alicja
ogl o zm (2) RZP.271.17.2018.AŁ załącznik ogl o zm (2) 17.pdf 2018-05-11 09:51:06 Łepkowicz Alicja
ogl o zm (2) RZP.271.17.2018.AŁ - wersja edytowalna załącznik ogl o zm UE (2) 17.doc 2018-05-11 09:52:53 Łepkowicz Alicja
pyt i odp (4) RZP.271.17.2018.AŁ załącznik odp (4) 17.pdf 2018-05-15 09:09:33 Łepkowicz Alicja
pyt i odp (4) RZP.271.17.2018.AŁ - wersja edytowalna załącznik odp (4) 17.doc 2018-05-15 09:10:03 Łepkowicz Alicja
zmiana treści SIWZ nr 3 RZP.271.17.2018.AŁ załącznik zmiana (3) 17 BIP.pdf 2018-05-16 09:54:04 Łepkowicz Alicja
zmiana treści SIWZ nr 3 RZP.271.17.2018.AŁ - wersja edytowalna załącznik zmiana (3) 17 BIP.doc 2018-05-16 09:58:04 Łepkowicz Alicja
pyt i odp (5) RZP.271.17.2018.AŁ załącznik odp (5) 17.pdf 2018-05-16 09:58:43 Łepkowicz Alicja
pyt i odp (5) RZP.271.17.2018.AŁ - wersja edytowalna załącznik odp (5) 17.doc 2018-05-16 10:01:31 Łepkowicz Alicja
ogl o zm (3) RZP.271.17.2018.AŁ załącznik ogl zm (3) 17.pdf 2018-05-17 09:05:28 Łepkowicz Alicja
ogl o zm (3) RZP.271.17.2018.AŁ - wersja edytowalna załącznik ogl zm (3) 17.doc 2018-05-17 09:05:56 Łepkowicz Alicja
zmiana treści SIWZ nr 4 RZP.271.17.2018.AŁ załącznik zmiana (4) 17 BIP.pdf 2018-05-22 11:36:10 Łepkowicz Alicja
zmiana treści SIWZ nr 4 RZP.271.17.2018.AŁ - wersja edytowalna załącznik zmiana (4) 17 BIP.doc 2018-05-22 11:40:24 Łepkowicz Alicja
pyt i odp (6) RZP.271.17.2018.AŁ załącznik odp (6) 17.pdf 2018-05-22 11:41:02 Łepkowicz Alicja
pyt i odp (6) RZP.271.17.2018.AŁ - wersja edytowalna załącznik odp (6) 17.doc 2018-05-22 11:41:21 Łepkowicz Alicja
ogl o zm (4) RZP.271.17.2018.AŁ załącznik ogl zmian (4) 17.pdf 2018-05-25 10:33:40 Łepkowicz Alicja
ogl o zm (4) RZP.271.17.2018.AŁ - wersja edytowalna załącznik ogl zm (4) 17.doc 2018-05-25 10:34:01 Łepkowicz Alicja
pyt i odp (7) RZP.271.17.2018.AŁ załącznik odp (7) 17.pdf 2018-05-30 15:05:31 Łepkowicz Alicja
pyt i odp (7) RZP.271.17.2018.AŁ - wersja edytowalna załącznik odp (7) 17.doc 2018-05-30 15:05:49 Łepkowicz Alicja
inf. z otwarcia ofert RZP.271.17.2018.AŁ załącznik inf z otw 17.pdf 2018-06-07 11:40:10 Łepkowicz Alicja
inf. z otwarcia ofert RZP.271.17.2018.AŁ - wersja edytowalna załącznik inf z otw 17.doc 2018-06-07 11:40:30 Łepkowicz Alicja
inf o wyb RZP.271.17.2018.AŁ załącznik inf o wyb 17.pdf 2018-07-11 08:46:48 Łepkowicz Alicja
inf o wyb RZP.271.17.2018.AŁ - wersja edytowalna załącznik info o wyb BIP 17.doc 2018-07-11 08:48:34 Łepkowicz Alicja

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna: Alicja Łepkowicz
Osoba publikująca: Alicja Łepkowicz
Data wytworzenia:
Data publikacji: 04.04.2018 13:19
Data aktualizacji: 11.07.2018 08:46
Liczba wyświetleń: 568

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wykonywanie obsługi bankowej budżetu Gminy Miasto Elbląg i jednostek organizacyjnych podległych Radzie Miejskiej 07.06.2018 11:39 Alicja Łepkowicz
2 Wykonywanie obsługi bankowej budżetu Gminy Miasto Elbląg i jednostek organizacyjnych podległych Radzie Miejskiej 30.05.2018 15:05 Alicja Łepkowicz
3 Wykonywanie obsługi bankowej budżetu Gminy Miasto Elbląg i jednostek organizacyjnych podległych Radzie Miejskiej 25.05.2018 10:32 Alicja Łepkowicz
4 Wykonywanie obsługi bankowej budżetu Gminy Miasto Elbląg i jednostek organizacyjnych podległych Radzie Miejskiej 22.05.2018 11:34 Alicja Łepkowicz
5 Wykonywanie obsługi bankowej budżetu Gminy Miasto Elbląg i jednostek organizacyjnych podległych Radzie Miejskiej 17.05.2018 09:04 Alicja Łepkowicz
6 Wykonywanie obsługi bankowej budżetu Gminy Miasto Elbląg i jednostek organizacyjnych podległych Radzie Miejskiej 16.05.2018 09:53 Alicja Łepkowicz
7 Wykonywanie obsługi bankowej budżetu Gminy Miasto Elbląg i jednostek organizacyjnych podległych Radzie Miejskiej 15.05.2018 09:09 Alicja Łepkowicz
8 Wykonywanie obsługi bankowej budżetu Gminy Miasto Elbląg i jednostek organizacyjnych podległych Radzie Miejskiej 11.05.2018 09:47 Alicja Łepkowicz
9 Wykonywanie obsługi bankowej budżetu Gminy Miasto Elbląg i jednostek organizacyjnych podległych Radzie Miejskiej 08.05.2018 09:01 Alicja Łepkowicz
10 Wykonywanie obsługi bankowej budżetu Gminy Miasto Elbląg i jednostek organizacyjnych podległych Radzie Miejskiej 27.04.2018 08:30 Alicja Łepkowicz
11 Wykonywanie obsługi bankowej budżetu Gminy Miasto Elbląg i jednostek organizacyjnych podległych Radzie Miejskiej 26.04.2018 09:10 Alicja Łepkowicz
12 Wykonywanie obsługi bankowej budżetu Gminy Miasto Elbląg i jednostek organizacyjnych podległych Radzie Miejskiej 24.04.2018 12:46 Alicja Łepkowicz
13 Wykonywanie obsługi bankowej budżetu Gminy Miasto Elbląg i jednostek organizacyjnych podległych Radzie Miejskiej 04.04.2018 13:19 Alicja Łepkowicz