button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-03-30 10:32:37

Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą: „Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów pod linią kolejową nr 204 w ciągu ul. Lotniczej w Elblągu wraz z likwidacją przejazdu kolejowego kat. A w km 28+645 linii kolejowej nr 204”


RZP.271.69.2017.PL - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 5 548 000 euro

1. Gmina - Miasto Elbląg
   ul. Łączności 1
   82-300 Elbląg
2. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
   ul. Targowa 74
   03-734 Warszawa

Numer: RZP.271.69.2017.PL
Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą: „Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów pod linią kolejową nr 204 w ciągu ul. Lotniczej w Elblągu wraz z likwidacją przejazdu kolejowego kat. A w km 28+645 linii kolejowej nr 204”

Ogłoszenie o zamówieniu – w załącznikach do pobrania.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest pod linkiem:
http://www.umelblag.pl/urzad_m/wydzialy/wzp_pliki/SIWZ_69.zip

Zmiana Treści SIWZ Nr 1 oraz Informacja o przedłużeniu terminu składnia ofert - w załącznikach do pobrania.
Załączniki do ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 1 dostępne są pod linkiem:
http://www.umelblag.pl/urzad_m/wydzialy/wzp_pliki/zmiana_do_SIWZ_69_1.zip

TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ udzielone w dniu 27 kwietnia 2018 r. - w załącznikach do pobrania.

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - w załącznikach do pobrania.

Zmiana Treści SIWZ Nr 2 - Informacja o przedłużeniu terminu składnia ofert - w załącznikach do pobrania.

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (2) - w załącznikach do pobrania.

Zmiana Treści SIWZ Nr 3 oraz Informacja o przedłużeniu terminu składnia ofert - w załącznikach do pobrania.
Załączniki do ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 3 dostępne są pod linkiem:
http://www.umelblag.pl/urzad_m/wydzialy/wzp_pliki/zmiana_do_SIWZ_69_3.zip

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (3) - w załącznikach do pobrania.

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - w załącznikach do pobrania.

Informacja o unieważnieniu postępowania - w załącznikach do pobrania.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Ogłoszenie o zamówieniu RZP.271.69.2017.PL załącznik ogl-o-zam-69.pdf 2018-03-30 10:35:28 Lipiński Paweł
Ogłoszenie o zamówieniu RZP.271.69.2017.PL - wersja edytowalna załącznik ogl o zam UE 69.doc 2018-03-30 10:37:31 Lipiński Paweł
Zmiana treści SIWZ Nr 1 oraz Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert RZP.271.69.2017.PL załącznik zmiana 1 - BIP.pdf 2018-04-27 12:49:13 Lipiński Paweł
Zmiana treści SIWZ Nr 1 oraz Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert RZP.271.69.2017.PL - wersja edytowalna załącznik zmiana 1 - BIP.doc 2018-04-27 12:49:49 Lipiński Paweł
Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 27 kwietnia 2018 r. RZP.271.69.2017.PL załącznik odpowiedzi 69.pdf 2018-04-27 12:55:33 Lipiński Paweł
Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 27 kwietnia 2018 r. RZP.271.69.2017.PL - wersja edytowalna załącznik odpowiedzi 69.doc 2018-04-27 12:58:45 Lipiński Paweł
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji RZP.271.69.2017.PL załącznik ogl o zm UE 69.pdf 2018-05-02 08:12:05 Lipiński Paweł
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji RZP.271.69.2017.PL - wersja edytowalna załącznik ogl o zm UE 69.doc 2018-05-02 08:12:36 Lipiński Paweł
Zmiana treści SIWZ Nr 2 - Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert RZP.271.69.2017.PL załącznik zmiana 2 - BIP.pdf 2018-05-09 12:09:06 Lipiński Paweł
Zmiana treści SIWZ Nr 2 - Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert RZP.271.69.2017.PL - wersja edytowalna załącznik zmiana 2 - BIP.doc 2018-05-09 12:09:38 Lipiński Paweł
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (2) RZP.271.69.2017.PL załącznik ogl o zm UE 69 (2).pdf 2018-05-12 12:19:59 Lipiński Paweł
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (2) RZP.271.69.2017.PL - wersja edytowalna załącznik ogl o zm UE 69 (2).doc 2018-05-12 12:20:37 Lipiński Paweł
Zmiana treści SIWZ Nr 3 oraz Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert RZP.271.69.2017.PL załącznik zmiana 3 - BIP.pdf 2018-05-16 11:45:40 Lipiński Paweł
Zmiana treści SIWZ Nr 3 oraz Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert RZP.271.69.2017.PL - wersja edytowalna załącznik zmiana 3 - BIP.doc 2018-05-16 11:46:09 Lipiński Paweł
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (3) RZP.271.69.2017.PL załącznik ogl o zm UE 69.pdf 2018-05-18 10:07:18 Lipiński Paweł
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (3) RZP.271.69.2017.PL - wersja edytowalna załącznik ogl o zm UE 69.doc 2018-05-18 10:13:17 Lipiński Paweł
Informacja z otwarcia ofert RZP.271.69.2017.PL załącznik 69.infor.z.otw.of..pdf 2018-06-04 13:14:02 Lipiński Paweł
Informacja z otwarcia ofert RZP.271.69.2017.PL - wersja edytowalna załącznik 69.infor.z.otw.of..docx 2018-06-04 13:14:30 Lipiński Paweł
Informacja o unieważnieniu postępowania RZP.271.69.2017.PL załącznik unieważnienie 69 bip.pdf 2018-06-12 13:52:16 Lipiński Paweł
Informacja o unieważnieniu postępowania RZP.271.69.2017.PL - wersja edytowalna załącznik unieważnienie 69 bip.doc 2018-06-12 13:52:43 Lipiński Paweł

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna: Paweł Lipiński
Osoba publikująca: Paweł Lipiński
Data wytworzenia:
Data publikacji: 30.03.2018 10:32
Data aktualizacji: 12.06.2018 13:51
Liczba wyświetleń: 582

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą: „Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów pod linią kolejową nr 204 w ciągu ul. Lotniczej w Elblągu wraz z likwidacją przejazdu kolejowego kat. A w km 28+645 linii kolejowej nr 204” 04.06.2018 13:18 Paweł Lipiński
2 Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą: „Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów pod linią kolejową nr 204 w ciągu ul. Lotniczej w Elblągu wraz z likwidacją przejazdu kolejowego kat. A w km 28+645 linii kolejowej nr 204” 18.05.2018 10:02 Paweł Lipiński
3 Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą: „Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów pod linią kolejową nr 204 w ciągu ul. Lotniczej w Elblągu wraz z likwidacją przejazdu kolejowego kat. A w km 28+645 linii kolejowej nr 204” 16.05.2018 11:32 Paweł Lipiński
4 Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą: „Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów pod linią kolejową nr 204 w ciągu ul. Lotniczej w Elblągu wraz z likwidacją przejazdu kolejowego kat. A w km 28+645 linii kolejowej nr 204” 12.05.2018 12:19 Paweł Lipiński
5 Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą: „Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów pod linią kolejową nr 204 w ciągu ul. Lotniczej w Elblągu wraz z likwidacją przejazdu kolejowego kat. A w km 28+645 linii kolejowej nr 204” 09.05.2018 12:03 Paweł Lipiński
6 Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą: „Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów pod linią kolejową nr 204 w ciągu ul. Lotniczej w Elblągu wraz z likwidacją przejazdu kolejowego kat. A w km 28+645 linii kolejowej nr 204” 02.05.2018 08:11 Paweł Lipiński
7 Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą: „Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów pod linią kolejową nr 204 w ciągu ul. Lotniczej w Elblągu wraz z likwidacją przejazdu kolejowego kat. A w km 28+645 linii kolejowej nr 204” 27.04.2018 12:54 Paweł Lipiński
8 Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą: „Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów pod linią kolejową nr 204 w ciągu ul. Lotniczej w Elblągu wraz z likwidacją przejazdu kolejowego kat. A w km 28+645 linii kolejowej nr 204” 27.04.2018 12:47 Paweł Lipiński
9 Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą: „Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów pod linią kolejową nr 204 w ciągu ul. Lotniczej w Elblągu wraz z likwidacją przejazdu kolejowego kat. A w km 28+645 linii kolejowej nr 204” 30.03.2018 10:32 Paweł Lipiński