button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-03-27 09:31:43

Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „Dom Zacheusza” w Elblągu w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja istniejącego Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „Dom Zacheusza” w Elblągu”


RZP.271.6.2018.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro

Gmina - Miasto Elbląg
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg

Numer: RZP.271.6.2018.AG

Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „Dom Zacheusza” w Elblągu w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja istniejącego Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „Dom Zacheusza” w Elblągu”

Ogłoszenie o zamówieniu – w załącznikach do pobrania.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami od NR 1 do  NR 8 i załącznikiem NR 10 dostępna jest pod linkiem:

http://www.umelblag.pl/urzad_m/wydzialy/wzp_pliki/6_SIWZ_z_zal_od_1_do_8_10.zip

ZAŁĄCZNIKI NR 9, 11 i 12 do SIWZ dostępne są pod linkiem:

http://www.umelblag.pl/urzad_m/wydzialy/wzp_pliki/zal_SIWZ_6.zip 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 - w załącznikach do pobrania.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 - w załącznikach do pobrania.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (3) oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 3 - w załącznikach do pobrania.

Załącznik A do ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 3 dostępny jest pod linkiem:

http://www.umelblag.pl/urzad_m/wydzialy/wzp_pliki/6_zal_A_do_ZM.3.zip

Treść zapytań i wyjaśnienia treści SIWZ (1) z dnia 13 kwietnia 2018 r. - w załącznikach do pobrania.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (4) oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 4 - w załącznikach do pobrania.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (5) oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 5 - w załącznikach do pobrania.

Treść zapytań i wyjaśnienia treści SIWZ (2) z dnia 20 kwietnia 2018 r. - w załącznikach do pobrania.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (6) oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 6 - w załącznikach do pobrania.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (7) oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 7 - w załącznikach do pobrania.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (8) oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 8 - w załącznikach do pobrania.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (9) oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 9 - w załącznikach do pobrania.

Treść zapytań i wyjaśnienia treści SIWZ (3) z dnia 20 kwietnia 2018 r. - w załącznikach do pobrania.

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - w załącznikach do pobrania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
ogłoszenie o zamówieniu RZP.271.6.2018.AG załącznik 6 ogl o zam zatw.pdf 2018-03-27 09:33:24 Goszczyńska Aleksandra
ogłoszenie o zamówieniu RZP.271.6.2018.AG wersja edytowalna załącznik 6 ogl o zam zatw.docx 2018-03-27 09:34:39 Goszczyńska Aleksandra
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia RZP.271.6.2018.AG załącznik 6 ogl o zm ogl (1).pdf 2018-04-05 07:54:07 Goszczyńska Aleksandra
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia RZP.271.6.2018.AG wersja edytowalna załącznik 6 ogl o zm ogl (1).docx 2018-04-05 07:54:35 Goszczyńska Aleksandra
zmiana treści siwz nr 1 - informacja o przedłużeniu terminu składania ofert RZP.271.6.2018.AG załącznik 6 zm tr siwz nr (1).pdf 2018-04-05 07:58:02 Goszczyńska Aleksandra
zmiana treści siwz nr 1 - informacja o przedłużeniu terminu składania ofert RZP.271.6.2018.AG wersja edytowalna załącznik 6 zm tr siwz nr (1).docx 2018-04-05 07:58:37 Goszczyńska Aleksandra
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia(2) RZP.271.6.2018.AG załącznik 6 ogl o zm ogl (2).pdf 2018-04-10 07:50:28 Goszczyńska Aleksandra
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia(2) RZP.271.6.2018.AG wersja edytowalna załącznik 6 ogl o zm ogl (2).docx 2018-04-10 07:50:54 Goszczyńska Aleksandra
zmiana treści siwz nr 2 - informacja o przedłużeniu terminu składania ofert RZP.271.6.2018.AG załącznik 6 zm tr siwz nr (2).pdf 2018-04-10 07:51:30 Goszczyńska Aleksandra
zmiana treści siwz nr 2 - informacja o przedłużeniu terminu składania ofert RZP.271.6.2018.AG wersja edytowalna załącznik 6 zm tr siwz nr (2).docx 2018-04-10 07:51:59 Goszczyńska Aleksandra
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia(3) RZP.271.6.2018.AG załącznik 6 ogl o zm ogl (3).pdf 2018-04-12 15:19:45 Goszczyńska Aleksandra
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia(3) RZP.271.6.2018.AG wersja edytowalna załącznik 6 ogl o zm ogl (3).docx 2018-04-12 15:20:09 Goszczyńska Aleksandra
zmiana treści siwz nr 3 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert RZP.271.6.2018.AG załącznik 6 zm tr siwz nr (3).pdf 2018-04-12 15:20:40 Goszczyńska Aleksandra
zmiana treści siwz nr 3 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert RZP.271.6.2018.AG wersja edytowalna załącznik 6 zm tr siwz nr (3).docx 2018-04-12 15:21:05 Goszczyńska Aleksandra
treść zapytań i wyjaśnienia treści siwz (1) RZP.271.6.2018.AG załącznik 6 pyt,wyjas(1) BIP.pdf 2018-04-13 08:43:04 Goszczyńska Aleksandra
treść zapytań i wyjaśnienia treści siwz (1) RZP.271.6.2018.AG wersja edytowalna załącznik 6 pyt,wyjas(1) BIP.doc 2018-04-13 08:44:17 Goszczyńska Aleksandra
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia(4) RZP.271.6.2018.AG załącznik 6 ogl o zm ogl (4).pdf 2018-04-16 13:03:51 Goszczyńska Aleksandra
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia(4) RZP.271.6.2018.AG wersja edytowalna załącznik 6 ogl o zm ogl (4).docx 2018-04-16 13:04:23 Goszczyńska Aleksandra
zmiana treści siwz nr 4 - informacja o przedłużeniu terminu składania ofert RZP.271.6.2018.AG załącznik 6 zm tr siwz nr (4).pdf 2018-04-16 13:05:13 Goszczyńska Aleksandra
zmiana treści siwz nr 4 - informacja o przedłużeniu terminu składania ofert RZP.271.6.2018.AG wersja edytowalna załącznik 6 zm tr siwz nr (4).docx 2018-04-16 13:06:26 Goszczyńska Aleksandra
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia(5) RZP.271.6.2018.AG załącznik 6 ogl o zm ogl (5).pdf 2018-04-18 15:09:12 Goszczyńska Aleksandra
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia(5) RZP.271.6.2018.AG wersja edytowalna załącznik 6 ogl o zm ogl (5).docx 2018-04-18 15:09:50 Goszczyńska Aleksandra
zmiana treści siwz nr 5 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert RZP.271.6.2018.AG załącznik 6 zm tr siwz nr (5).pdf 2018-04-18 15:10:23 Goszczyńska Aleksandra
zmiana treści siwz nr 5 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert RZP.271.6.2018.AG wersja edytowalna załącznik 6 zm tr siwz nr (5).docx 2018-04-18 15:11:02 Goszczyńska Aleksandra
Załącznik A do ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 5 RZP.271.6.2018.AG załącznik Zal A do ZM TR SIWZ NR 5.pdf 2018-04-18 15:13:16 Goszczyńska Aleksandra
treść zapytań i wyjaśnienia treści siwz (2) RZP.271.6.2018.AG załącznik 6 pyt,wyjas(2) BIP.pdf 2018-04-20 07:13:18 Goszczyńska Aleksandra
treść zapytań i wyjaśnienia treści siwz (2) RZP.271.6.2018.AG wersja edytowalna załącznik 6 pyt,wyjas(2) BIP.doc 2018-04-20 07:13:57 Goszczyńska Aleksandra
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia(6) RZP.271.6.2018.AG załącznik 6 ogl o zm ogl (6).pdf 2018-04-23 11:07:16 Goszczyńska Aleksandra
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia(6) RZP.271.6.2018.AG wersja edytowalna załącznik 6 ogl o zm ogl (6).docx 2018-04-23 11:08:02 Goszczyńska Aleksandra
zmiana treści siwz nr 6 - informacja o przedłużeniu terminu składania ofert RZP.271.6.2018.AG załącznik 6 zm tr siwz nr (6).pdf 2018-04-23 11:08:47 Goszczyńska Aleksandra
zmiana treści siwz nr 6 - informacja o przedłużeniu terminu składania ofert RZP.271.6.2018.AG wersja edytowalna załącznik 6 zm tr siwz nr (6).docx 2018-04-23 11:09:19 Goszczyńska Aleksandra
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia(7) RZP.271.6.2018.AG załącznik 6 ogl o zm ogl (7).pdf 2018-04-24 11:48:10 Goszczyńska Aleksandra
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia(7) RZP.271.6.2018.AG wersja edytowalna załącznik 6 ogl o zm ogl (7).docx 2018-04-24 11:48:39 Goszczyńska Aleksandra
zmiana treści siwz nr 7 - informacja o przedłużeniu terminu składania ofert RZP.271.6.2018.AG załącznik 6 zm tr siwz nr (7).pdf 2018-04-24 11:49:53 Goszczyńska Aleksandra
zmiana treści siwz nr 7 - informacja o przedłużeniu terminu składania ofert RZP.271.6.2018.AG wersja edytowalna załącznik 6 zm tr siwz nr (7).docx 2018-04-24 11:50:26 Goszczyńska Aleksandra
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia(8) RZP.271.6.2018.AG załącznik 6 ogl o zm ogl (8).pdf 2018-04-25 15:17:29 Goszczyńska Aleksandra
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia(8) RZP.271.6.2018.AG wersja edytowalna załącznik 6 ogl o zm ogl (8).docx 2018-04-25 15:17:53 Goszczyńska Aleksandra
zmiana treści siwz nr 8 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert RZP.271.6.2018.AG załącznik 6 zm tr siwz nr (8).pdf 2018-04-25 15:18:25 Goszczyńska Aleksandra
zmiana treści siwz nr 8 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert RZP.271.6.2018.AG wersja edytowalna załącznik 6 zm tr siwz nr (8).docx 2018-04-25 15:18:55 Goszczyńska Aleksandra
Załącznik A do ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 8 RZP.271.6.2018.AG załącznik Zal A do ZM TR SIWZ NR 8.pdf 2018-04-25 15:19:57 Goszczyńska Aleksandra
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia(9) RZP.271.6.2018.AG załącznik 6 ogl o zm ogl (9).pdf 2018-04-26 14:14:13 Goszczyńska Aleksandra
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia(9) RZP.271.6.2018.AG wersja edytowalna załącznik 6 ogl o zm ogl (9).docx 2018-04-26 14:14:41 Goszczyńska Aleksandra
zmiana treści siwz nr 9 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert RZP.271.6.2018.AG załącznik 6 zm tr siwz nr (9).pdf 2018-04-26 14:15:12 Goszczyńska Aleksandra
zmiana treści siwz nr 9 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert RZP.271.6.2018.AG wersja edytowalna załącznik 6 zm tr siwz nr (9).docx 2018-04-26 14:15:42 Goszczyńska Aleksandra
Załącznik A do ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 9 RZP.271.6.2018.AG załącznik Załącznik A do ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 9.pdf 2018-04-26 14:16:11 Goszczyńska Aleksandra
treść zapytań i wyjaśnienia treści siwz (3) RZP.271.6.2018.AG załącznik 6 pyt,wyjas(3) BIP.pdf 2018-04-27 09:29:13 Goszczyńska Aleksandra
treść zapytań i wyjaśnienia treści siwz (3) RZP.271.6.2018.AG wersja edytowalna załącznik 6 pyt,wyjas(3) BIP.doc 2018-04-27 09:29:52 Goszczyńska Aleksandra
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - w załącznikach do pobrania. RZP.271.6.2018.AG załącznik 6.infor.z.otw.of.bip.pdf 2018-05-08 12:28:22 Goszczyńska Aleksandra
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - w załącznikach do pobrania. RZP.271.6.2018.AG wersja edytowalna załącznik 6.infor.z.otw.of.bip.docx 2018-05-08 12:29:08 Goszczyńska Aleksandra

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Goszczyńska
Osoba publikująca: Aleksandra Goszczyńska
Data wytworzenia: 27/03/2018
Data publikacji: 27.03.2018 09:31
Data aktualizacji: 08.05.2018 12:27
Liczba wyświetleń: 747

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „Dom Zacheusza” w Elblągu w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja istniejącego Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „Dom Zacheusza” w Elblągu” 27.04.2018 09:26 Aleksandra Goszczyńska
2 Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „Dom Zacheusza” w Elblągu w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja istniejącego Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „Dom Zacheusza” w Elblągu” 26.04.2018 14:13 Aleksandra Goszczyńska
3 Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „Dom Zacheusza” w Elblągu w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja istniejącego Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „Dom Zacheusza” w Elblągu” 25.04.2018 15:16 Aleksandra Goszczyńska
4 Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „Dom Zacheusza” w Elblągu w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja istniejącego Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „Dom Zacheusza” w Elblągu” 24.04.2018 11:47 Aleksandra Goszczyńska
5 Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „Dom Zacheusza” w Elblągu w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja istniejącego Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „Dom Zacheusza” w Elblągu” 23.04.2018 11:06 Aleksandra Goszczyńska
6 Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „Dom Zacheusza” w Elblągu w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja istniejącego Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „Dom Zacheusza” w Elblągu” 20.04.2018 07:12 Aleksandra Goszczyńska
7 Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „Dom Zacheusza” w Elblągu w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja istniejącego Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „Dom Zacheusza” w Elblągu” 18.04.2018 15:06 Aleksandra Goszczyńska
8 Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „Dom Zacheusza” w Elblągu w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja istniejącego Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „Dom Zacheusza” w Elblągu” 16.04.2018 13:03 Aleksandra Goszczyńska
9 Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „Dom Zacheusza” w Elblągu w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja istniejącego Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „Dom Zacheusza” w Elblągu” 13.04.2018 08:40 Aleksandra Goszczyńska
10 Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „Dom Zacheusza” w Elblągu w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja istniejącego Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „Dom Zacheusza” w Elblągu” 12.04.2018 15:19 Aleksandra Goszczyńska
11 Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „Dom Zacheusza” w Elblągu w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja istniejącego Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „Dom Zacheusza” w Elblągu” 12.04.2018 15:16 Aleksandra Goszczyńska
12 Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „Dom Zacheusza” w Elblągu w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja istniejącego Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „Dom Zacheusza” w Elblągu” 10.04.2018 07:47 Aleksandra Goszczyńska
13 Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „Dom Zacheusza” w Elblągu w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja istniejącego Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „Dom Zacheusza” w Elblągu” 05.04.2018 07:52 Aleksandra Goszczyńska
14 Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „Dom Zacheusza” w Elblągu w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja istniejącego Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „Dom Zacheusza” w Elblągu” 27.03.2018 09:41 Aleksandra Goszczyńska
15 Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „Dom Zacheusza” w Elblągu w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja istniejącego Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „Dom Zacheusza” w Elblągu” 27.03.2018 09:31 Aleksandra Goszczyńska