button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-01-24 10:02:42

Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności


RZP.271.80.2017.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000,00 euro

Gmina - Miasto Elbląg
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg

Numer: RZP.271.80.2017.AŁ

Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności

ZAMIESZCZANE DOKUMENTY:

Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – w załącznikach do pobrania.

ZAŁĄCZNIKI NR 2, 3 i 8 do SIWZ dostępne są pod linkiem:

http://www.umelblag.pl/urzad_m/wydzialy/wzp_pliki/zal_SIWZ_80.zip

JEDZ (ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ) przygotowany został z wykorzystaniem elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ (eESPD) (zarówno w formacie html – do zaimportowania w serwisie eESPD, a także w formacie pdf – poglądowo).

W celu wypełnienia własnego dokumentu JEDZ z wykorzystaniem narzędzia eESPD, Wykonawca:

-    pobiera plik „espd-request.xml” ze strony Zamawiającego,

-    wypełnia za pomocą narzędzia eESPD własny JEDZ po zaznaczeniu pola „Jestem wykonawcą” i zaimportowaniu pliku „espd-request.xml” do strony internetowej https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl

-    drukuje, podpisuje i składa go wraz z ofertą.

Instrukcja wypełnienia JEDZ znajduje się na stronie internetowej www.uzp.gov.pl zakładka REPOZYTORIUM WIEDZY/JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA.

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 oraz treść zapytań i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w deniu 16.02.2018 r. - w załącznikach do pobrania.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
ogł o zam RZP.271.80.2017.AŁ załącznik ogl o zam 80.pdf 2018-01-24 10:03:45 Łepkowicz Alicja
SIWZ RZP.271.80.2017.AŁ załącznik SIWZ 80 zatw.doc 2018-01-24 10:04:38 Łepkowicz Alicja
ogł o zam RZP.271.80.2017.AŁ - wersja edytowalna załącznik ogl o zam UE 80.doc 2018-01-24 10:07:53 Łepkowicz Alicja
zmiana treści SIWZ nr 1 RZP.271.80.2017.AŁ załącznik zmiana 80.pdf 2018-02-16 11:52:56 Łepkowicz Alicja
zmiana treści SIWZ nr 1 RZP.271.80.2017.AŁ - wersja edytowalna załącznik zmiana 80 BIP.doc 2018-02-16 11:53:16 Łepkowicz Alicja
pyt i odp RZP.271.80.2017.AŁ załącznik odp 80.pdf 2018-02-16 11:53:38 Łepkowicz Alicja
pyt i odp RZP.271.80.2017.AŁ - wersja edytowalna załącznik odp 80.doc 2018-02-16 11:53:56 Łepkowicz Alicja
Tabela 5 załącznik szkody UM Elbląg TUW TUW 2014-2015.xls 2018-02-16 11:56:00 Łepkowicz Alicja
Tabela 5 załącznik szkody UM Elbląg Hestia 2015-2016.xls 2018-02-16 11:56:17 Łepkowicz Alicja

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna: Alicja Łepkowicz
Osoba publikująca: Alicja Łepkowicz
Data wytworzenia:
Data publikacji: 24.01.2018 10:02
Data aktualizacji: 16.02.2018 11:51
Liczba wyświetleń: 105

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności 24.01.2018 10:18 Alicja Łepkowicz
2 Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności 24.01.2018 10:02 Alicja Łepkowicz