button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2017-06-06 14:26:33

Nabór na stanowisko pedagog w ramach umowy o dzieło


Nabór na stanowisko pedagog w ramach umowy o dzieło

Dyrektor MOPS Elbląg ul. Winna 9

ogłasza nabór na stanowisko pedagog w ramach umowy o dzieło

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

 

 1. Określenie stanowiska:

        PEDAGOG

 1. Wymagania niezbędne:
 • Studia wyższe pedagogiczne.
 • Minimum 3 letni staż pracy na stanowisku pedagoga.
 • Niekaralność.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • Doświadczenie w przeprowadzaniu kwalifikacji na rodziców zastępczych.
 1. Preferowane cechy osobowościowe:
 • Sumienność, dokładność.
 • Kreatywność, dyspozycyjność.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Sporządzenie 1 opinii pedagogicznej mającej na celu rozpoznanie predyspozycji wychowawczych i opiekuńczych kandydata na zawodową rodzinę zastępczą oraz oczekiwań związanych z dzieckiem, zbadanie motywacji kandydata do bycia rodziną zastępczą zawodową.
 • Wizyta w domu kandydata – przeprowadzenie 1 wywiadu pedagogicznego.
 1. Wymagane dokumenty:
 • Życiorys (CV),
 • List motywacyjny,
 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i niekaralności za przestępstwa umyślne,
 • Kopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,
 • Kopie świadectw pracy,
 • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, ewentualne opinie, referencje.

 

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu ul. Winna 9,  82-300 Elbląg 
lub składać osobiście  w siedzibie MOPS w Elblągu ul. Winna 9 pok. 317 w nieprzekraczalnym terminie od 06 czerwca 2017 r.  do dnia 19 czerwca 2017 r. w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:
„Nabór na stanowisko: PEDAGOG w ramach umowy o dzieło  – do dnia 19.06.2017 r.


Wymagane dokumenty : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r.  poz.902)”.

 

 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Anna Szałkowska
Osoba odpowiedzialna: Anna Szałkowska
Osoba publikująca: Zbigniew Siwoń
Data wytworzenia:
Data publikacji: 06.06.2017 14:26
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 65

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował