button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2017-05-17 14:43:16

Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu


RZP.271.23.2017.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro

Gmina - Miasto Elbląg
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg

Numer: RZP.271.23.2017.PL

Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu


ZAMIESZCZANE DOKUMENTY:
Ogłoszenie o zamówieniu – w załącznikach do pobrania.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna jest pod linkiem:
http://www.umelblag.pl/urzad_m/wydzialy/wzp_pliki/SIWZ_23.zip

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - w załącznikach do pobrania.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - w załącznikach do pobrania.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Ogłoszenie o zamówieniu RZP.271.23.2017.PL załącznik ogloszenie o zamowieniu 23.pdf 2017-05-17 14:44:03 Lipiński Paweł
Ogłoszenie o zamówieniu RZP.271.23.2017.PL - wersja edytowalna załącznik ogloszenie o zamowieniu 23.docx 2017-05-17 14:44:28 Lipiński Paweł
Wzór umowy - wersja edytowalna załącznik Wzór Umowa na roboty na Przebudowę nawierzchni ul Warzszaws Orla i Odrodzenia.docx 2017-05-17 14:44:52 Lipiński Paweł
Informacja, o krórej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp RZP.271.23.2017.PL załącznik 23.infor.z.otw.of..pdf 2017-06-01 12:04:30 Lipiński Paweł
Informacja, o krórej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp RZP.271.23.2017.PL - wersja edytowalna załącznik 23.infor.z.otw.of..docx 2017-06-01 12:05:15 Lipiński Paweł
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty RZP.271.23.2017.PL załącznik info o wyb 23 bip.pdf 2017-06-16 13:27:24 Lipiński Paweł
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty RZP.271.23.2017.PL - wersja edytowalna załącznik info o wyb 23 bip.doc 2017-06-16 13:27:47 Lipiński Paweł

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna: Paweł Lipiński
Osoba publikująca: Paweł Lipiński
Data wytworzenia:
Data publikacji: 17.05.2017 14:43
Data aktualizacji: 16.06.2017 13:26
Liczba wyświetleń: 266

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu 01.06.2017 12:03 Paweł Lipiński
2 Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu 17.05.2017 14:43 Paweł Lipiński