button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2017-04-14 12:56:57

Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Elbląg 2017


RZP.271.18.2017.AD - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro

Gmina - Miasto Elbląg
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg

Numer: RZP.271.18.2017.AD

Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Elbląg 2017

ZAMIESZCZANE DOKUMENTY:
Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – w załącznikach do pobrania.

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - w załącznikach do pobrania.

Infomacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - w załącznikach do pobrania.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Ogłoszenie o zamówieniu RZP.271.18.2017.AD załącznik ogł. o zam. 18.pdf 2017-04-14 12:58:16 Dudzik Agnieszka
Ogłoszenie o zamówieniu RZP.271.18.2017.AD - wersja edytowalna załącznik ogl o zam 18.docx 2017-04-14 12:59:09 Dudzik Agnieszka
SIWZ RZP.271.18.2017.AD załącznik SIWZ 18 + umowa.doc 2017-04-14 13:00:03 Dudzik Agnieszka
Wzór umowy - wersja edytowalna załącznik wzór umowy.docx 2017-04-14 13:05:47 Dudzik Agnieszka
Zał. Nr 1 do wzoru Umowy - wersja edytowalna załącznik Zał 1 do wzoru Umowy.DOCX 2017-04-14 13:06:23 Dudzik Agnieszka
Zał. Nr 2 do wzoru Umowy - wersja edytowalna załącznik Zał 2 do wzoru Umowy.docx 2017-04-14 13:06:36 Dudzik Agnieszka
Informacja, o krórej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp RZP.271.18.2017.AD załącznik inf. z otwarcia 18.pdf 2017-04-24 14:22:12 Dudzik Agnieszka
Informacja, o krórej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp RZP.271.18.2017.AD - wersja edytowalna załącznik inf. z otwarcia 18.docx 2017-04-24 14:22:42 Dudzik Agnieszka
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty RZP.271.18.2017.AD załącznik bip zakończenie 18.pdf 2017-05-22 13:28:06 Dudzik Agnieszka
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty RZP.271.18.2017.AD - wersja edytowalna załącznik info o wyb 18 bip.doc 2017-05-22 13:31:20 Dudzik Agnieszka

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Dudzik
Osoba publikująca: Agnieszka Dudzik
Data wytworzenia:
Data publikacji: 14.04.2017 12:56
Data aktualizacji: 22.05.2017 13:25
Liczba wyświetleń: 380

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Elbląg 2017 24.04.2017 14:14 Agnieszka Dudzik
2 Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Elbląg 2017 14.04.2017 12:56 Agnieszka Dudzik