button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2017-02-22 09:54:48

Wykonanie robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych: 1.Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 2.Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 3.Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu na odcinku od ulicy Lotniczej do rzeki Kumieli w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa powiązania dzielnicy Zatorze (strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego) z centrum Miasta poprzez budowę wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej wraz z drogami dojazdowymi i dostosowaniem istniejących elementów sieci drogowej"


RZP.271.100.2016.AG - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 5 225 000 euro

Gmina - Miasto Elbląg
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg

Numer: RZP.271.100.2016.AG

Wykonanie robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych:

1.Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu,

2.Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu,

3.Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu na odcinku od ulicy Lotniczej do rzeki Kumieli

w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa powiązania dzielnicy Zatorze (strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego) z centrum Miasta poprzez budowę wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej wraz z drogami dojazdowymi i dostosowaniem istniejących elementów sieci drogowej"

ZAMIESZCZANE DOKUMENTY:

Ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 - w załącznikach do pobrania załącznikach do pobrania.

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ - JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA (JEDZ) - w załącznikach do pobrania.

Instrukcja wypełnienia JEDZ znajduje się na stronie internetowej www.uzp.gov.pl zakładka REPOZYTORIUM WIEDZY/JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA.

ZAŁĄCZNIKI od NR 3 - 10 do SIWZ dostępne są pod linkami:

http://www.umelblag.pl/urzad_m/wydzialy/wzp_pliki/100_ZAL_NR_3_do_10_do_SIWZ.zip

http://www.umelblag.pl/urzad_m/wydzialy/wzp_pliki/100_dok1.zip

http://www.umelblag.pl/urzad_m/wydzialy/wzp_pliki/100_dok2.zip

http://www.umelblag.pl/urzad_m/wydzialy/wzp_pliki/100_dok3.zip

Zmiana treści SIWZ Nr 1 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert - w załącznikach do pobrania.

Sprostowanie, Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (1) - w załącznikach do pobrania.

 

Zmiana treści SIWZ Nr 2 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert - w załącznikach do pobrania.

Załączniki od A do K do ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 2 dostępne są pod linkiem:

http://www.umelblag.pl/urzad_m/wydzialy/wzp_pliki/100_dokum_ZM.2.zip

 

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ (1) udzielone w dniu 17 marca 2017 r. - w załącznikach do pobrania.

 

Sprostowanie, Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (2) - w załącznikach do pobrania.

 

 

Zmiana treści SIWZ Nr 3 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert - w załącznikach do pobrania.

Załączniki od A do F do ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 3 dostępne są pod linkiem:

http://www.umelblag.pl/urzad_m/wydzialy/wzp_pliki/100_dokum_ZM.3.zip

 

Sprostowanie, Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (3) - w załącznikach do pobrania.

 

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ (2) udzielone w dniu 03 kwietnia 2017 r. - w załącznikach do pobrania.

 

 

Zmiana treści SIWZ Nr 4 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert - w załącznikach do pobrania.

Załączniki od A do H do ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 4, o których mowa powyżej dostępne są pod linkiem:

www.umelblag.pl/urzad_m/wydzialy/wzp_pliki/100_zal_do_ZM.4.zip

 

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ (3) udzielone w dniu 12 kwietnia 2017 r. - w załącznikach do pobrania.

 

 

Sprostowanie, Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (4) - w załącznikach do pobrania.

 

 

Zmiana treści SIWZ Nr 5 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert - w załącznikach do pobrania.

 

Załączniki od A do K do ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 5, o których mowa powyżej dostępne są pod linkiem:

http://www.umelblag.pl/urzad_m/wydzialy/wzp_pliki/100_zal_do_ZM.5.zip

 

Sprostowanie, Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (5) - w załącznikach do pobrania.

 

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ (4) udzielone w dniu 28 kwietnia 2017 r. - w załącznikach do pobrania.

 

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - w załącznikach do pobrania.

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
ogłoszenie o zamówieniu RZP.271.100.2016.AG załącznik 100 ogl o zam.pdf 2017-02-22 09:55:45 Goszczyńska Aleksandra
ogłoszenie o zamówieniu RZP.271.100.2016.AG wersja edytowalna załącznik 100 ogl o zam UE.doc 2017-02-22 09:56:12 Goszczyńska Aleksandra
SIWZ z ZAŁ.NR 1 do SIWZ RZP.271.100.2016.AG załącznik 100 SIWZ zatw.doc 2017-02-22 09:56:57 Goszczyńska Aleksandra
ZAŁ.NR 3 do SIWZ RZP.271.100.2016.AG wersja edytowalna załącznik 100 Umowa na roboty Wiadukt.docx 2017-02-22 09:57:53 Goszczyńska Aleksandra
JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA (JEDZ) RZP.271.100.2016.AG wersja edytowalna załącznik 100 JEDZ-ZAL.NR.2.do.SIWZ.doc 2017-02-22 09:58:28 Goszczyńska Aleksandra
zmiana treści siwz nr 1 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert RZP.271.100.2016.AG wersja edytowalna załącznik 100 zm tr siwz(1) bip.doc 2017-02-24 10:10:43 Goszczyńska Aleksandra
Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji(1) RZP.271.100.2016.AG załącznik 100 ogl zm(1).pdf 2017-02-25 13:25:03 Goszczyńska Aleksandra
Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji(1) RZP.271.100.2016.AG wersja edytowalna załącznik 100 ogl o zm(1)-sprost UE.doc 2017-02-25 13:25:42 Goszczyńska Aleksandra
zmiana treści siwz nr 2 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert RZP.271.100.2016.AG załącznik 100 zm tr siwz(2) bip.pdf 2017-03-17 14:00:08 Goszczyńska Aleksandra
zmiana treści siwz nr 2 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert RZP.271.100.2016.AG wersja edytowalna załącznik 100 zm tr siwz(2) bip.doc 2017-03-17 14:01:27 Goszczyńska Aleksandra
treść zapytań i wyjaśnienia treści SIWZ (1) RZP.271.100.2016.AG załącznik 100 pyt,wyjas(1) BIP.pdf 2017-03-17 14:09:17 Goszczyńska Aleksandra
treść zapytań i wyjaśnienia treści SIWZ (1) RZP.271.100.2016.AG wersja edytowalna załącznik 100 pyt,wyjas(1) BIP.doc 2017-03-17 14:12:01 Goszczyńska Aleksandra
Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji(2) RZP.271.100.2016.AG załącznik 100 ogl zm,sprost (2) UE.pdf 2017-03-21 15:40:35 Goszczyńska Aleksandra
Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji(2) RZP.271.100.2016.AG wersja edytowalna załącznik 100 ogl zm,sprost (2) UE.doc 2017-03-21 15:41:41 Goszczyńska Aleksandra
zmiana treści siwz nr 3 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert RZP.271.100.2016.AG załącznik 100 zm tr siwz(3) bip.pdf 2017-03-30 13:25:40 Goszczyńska Aleksandra
zmiana treści siwz nr 3 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert RZP.271.100.2016.AG wersja edytowalna załącznik 100 zm tr siwz(3) bip.doc 2017-03-30 13:27:58 Goszczyńska Aleksandra
Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji(3) RZP.271.100.2016.AG załącznik 100 ogl zm,sprost (3) UE.pdf 2017-04-01 09:06:42 Goszczyńska Aleksandra
Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji(3) RZP.271.100.2016.AG wersja edytowalna załącznik 100 ogl zm,sprost (3) UE.doc 2017-04-01 09:07:25 Goszczyńska Aleksandra
treść zapytań i wyjaśnienia treści SIWZ (2) RZP.271.100.2016.AG załącznik 100 pyt,wyjas(2) BIP.pdf 2017-04-03 15:00:04 Goszczyńska Aleksandra
treść zapytań i wyjaśnienia treści SIWZ (2) RZP.271.100.2016.AG wersja edytowalna załącznik 100 pyt,wyjas(2) BIP.doc 2017-04-03 15:01:09 Goszczyńska Aleksandra
zmiana treści siwz nr 4 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert RZP.271.100.2016.AG załącznik 100 zm tr siwz(4) bip.pdf 2017-04-11 11:17:26 Goszczyńska Aleksandra
zmiana treści siwz nr 4 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert RZP.271.100.2016.AG wersja edytowalna załącznik 100 zm tr siwz(4) bip.doc 2017-04-11 11:18:14 Goszczyńska Aleksandra
treść zapytań i wyjaśnienia treści SIWZ (3) RZP.271.100.2016.AG załącznik 100 pytwyjas(3) BIP.pdf 2017-04-12 14:35:39 Goszczyńska Aleksandra
treść zapytań i wyjaśnienia treści SIWZ (3) RZP.271.100.2016.AG wersja edytowalna załącznik 100 pyt,wyjas(3) BIP.doc 2017-04-12 14:36:22 Goszczyńska Aleksandra
Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji(4) RZP.271.100.2016.AG załącznik 100 sprost,ogl zm(4) UE.pdf 2017-04-13 09:20:15 Maciejczyk Katarzyna
zmiana treści siwz nr 5 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert RZP.271.100.2016.AG załącznik 100 zm tr siwz(5) bip.pdf 2017-04-21 14:08:19 Goszczyńska Aleksandra
zmiana treści siwz nr 5 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert RZP.271.100.2016.AG wersja edytowalna załącznik 100 zm tr siwz(5) bip.doc 2017-04-21 14:08:54 Goszczyńska Aleksandra
Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji(5) RZP.271.100.2016.AG załącznik 100 sprost,ogl zm(5) UE.pdf 2017-04-25 09:11:26 Goszczyńska Aleksandra
Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji(5) RZP.271.100.2016.AG wersja edytowalna załącznik 100 sprost,ogl zm(5) UE.doc 2017-04-25 09:11:56 Goszczyńska Aleksandra
treść zapytań i wyjaśnienia treści SIWZ (4) RZP.271.100.2016.AG załącznik 100 pyt,wyjas(4) BIP.pdf 2017-04-28 13:02:10 Goszczyńska Aleksandra
treść zapytań i wyjaśnienia treści SIWZ (4) RZP.271.100.2016.AG wersja edytowalna załącznik 100 pyt,wyjas(4) BIP.doc 2017-04-28 13:02:50 Goszczyńska Aleksandra
Informacja, o krórej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp RZP.271.100.2016.AG załącznik 100.infor.z.otw.of.bip.pdf 2017-05-09 15:11:28 Goszczyńska Aleksandra
Informacja, o krórej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp RZP.271.100.2016.AG wersja edytowalna załącznik 100.infor.z.otw.of.bip.docx 2017-05-09 15:12:03 Goszczyńska Aleksandra

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Goszczyńska
Osoba publikująca: Aleksandra Goszczyńska
Data wytworzenia: 22/02/2017
Data publikacji: 22.02.2017 09:54
Data aktualizacji: 09.05.2017 15:10
Liczba wyświetleń: 6401

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wykonanie robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych: 1.Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 2.Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 3.Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu na odcinku od ulicy Lotniczej do rzeki Kumieli w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa powiązania dzielnicy Zatorze (strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego) z centrum Miasta poprzez budowę wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej wraz z drogami dojazdowymi i dostosowaniem istniejących elementów sieci drogowej" 28.04.2017 13:01 Aleksandra Goszczyńska
2 Wykonanie robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych: 1.Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 2.Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 3.Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu na odcinku od ulicy Lotniczej do rzeki Kumieli w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa powiązania dzielnicy Zatorze (strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego) z centrum Miasta poprzez budowę wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej wraz z drogami dojazdowymi i dostosowaniem istniejących elementów sieci drogowej" 25.04.2017 09:10 Aleksandra Goszczyńska
3 Wykonanie robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych: 1.Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 2.Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 3.Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu na odcinku od ulicy Lotniczej do rzeki Kumieli w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa powiązania dzielnicy Zatorze (strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego) z centrum Miasta poprzez budowę wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej wraz z drogami dojazdowymi i dostosowaniem istniejących elementów sieci drogowej" 21.04.2017 14:13 Aleksandra Goszczyńska
4 Wykonanie robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych: 1.Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 2.Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 3.Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu na odcinku od ulicy Lotniczej do rzeki Kumieli w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa powiązania dzielnicy Zatorze (strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego) z centrum Miasta poprzez budowę wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej wraz z drogami dojazdowymi i dostosowaniem istniejących elementów sieci drogowej" 21.04.2017 14:02 Aleksandra Goszczyńska
5 Wykonanie robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych: 1.Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 2.Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 3.Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu na odcinku od ulicy Lotniczej do rzeki Kumieli w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa powiązania dzielnicy Zatorze (strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego) z centrum Miasta poprzez budowę wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej wraz z drogami dojazdowymi i dostosowaniem istniejących elementów sieci drogowej" 13.04.2017 09:19 Katarzyna Maciejczyk
6 Wykonanie robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych: 1.Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 2.Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 3.Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu na odcinku od ulicy Lotniczej do rzeki Kumieli w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa powiązania dzielnicy Zatorze (strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego) z centrum Miasta poprzez budowę wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej wraz z drogami dojazdowymi i dostosowaniem istniejących elementów sieci drogowej" 12.04.2017 14:34 Aleksandra Goszczyńska
7 Wykonanie robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych: 1.Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 2.Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 3.Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu na odcinku od ulicy Lotniczej do rzeki Kumieli w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa powiązania dzielnicy Zatorze (strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego) z centrum Miasta poprzez budowę wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej wraz z drogami dojazdowymi i dostosowaniem istniejących elementów sieci drogowej" 11.04.2017 11:16 Aleksandra Goszczyńska
8 Wykonanie robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych: 1.Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 2.Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 3.Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu na odcinku od ulicy Lotniczej do rzeki Kumieli w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa powiązania dzielnicy Zatorze (strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego) z centrum Miasta poprzez budowę wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej wraz z drogami dojazdowymi i dostosowaniem istniejących elementów sieci drogowej" 03.04.2017 15:01 Aleksandra Goszczyńska
9 Wykonanie robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych: 1.Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 2.Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 3.Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu na odcinku od ulicy Lotniczej do rzeki Kumieli w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa powiązania dzielnicy Zatorze (strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego) z centrum Miasta poprzez budowę wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej wraz z drogami dojazdowymi i dostosowaniem istniejących elementów sieci drogowej" 03.04.2017 14:58 Aleksandra Goszczyńska
10 Wykonanie robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych: 1.Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 2.Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 3.Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu na odcinku od ulicy Lotniczej do rzeki Kumieli w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa powiązania dzielnicy Zatorze (strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego) z centrum Miasta poprzez budowę wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej wraz z drogami dojazdowymi i dostosowaniem istniejących elementów sieci drogowej" 01.04.2017 09:04 Aleksandra Goszczyńska
11 Wykonanie robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych: 1.Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 2.Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 3.Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu na odcinku od ulicy Lotniczej do rzeki Kumieli w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa powiązania dzielnicy Zatorze (strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego) z centrum Miasta poprzez budowę wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej wraz z drogami dojazdowymi i dostosowaniem istniejących elementów sieci drogowej" 30.03.2017 14:00 Aleksandra Goszczyńska
12 Wykonanie robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych: 1.Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 2.Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 3.Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu na odcinku od ulicy Lotniczej do rzeki Kumieli w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa powiązania dzielnicy Zatorze (strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego) z centrum Miasta poprzez budowę wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej wraz z drogami dojazdowymi i dostosowaniem istniejących elementów sieci drogowej" 30.03.2017 13:24 Aleksandra Goszczyńska
13 Wykonanie robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych: 1.Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 2.Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 3.Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu na odcinku od ulicy Lotniczej do rzeki Kumieli w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa powiązania dzielnicy Zatorze (strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego) z centrum Miasta poprzez budowę wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej wraz z drogami dojazdowymi i dostosowaniem istniejących elementów sieci drogowej" 21.03.2017 15:39 Aleksandra Goszczyńska
14 Wykonanie robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych: 1.Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 2.Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 3.Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu na odcinku od ulicy Lotniczej do rzeki Kumieli w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa powiązania dzielnicy Zatorze (strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego) z centrum Miasta poprzez budowę wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej wraz z drogami dojazdowymi i dostosowaniem istniejących elementów sieci drogowej" 17.03.2017 14:16 Aleksandra Goszczyńska
15 Wykonanie robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych: 1.Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 2.Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 3.Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu na odcinku od ulicy Lotniczej do rzeki Kumieli w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa powiązania dzielnicy Zatorze (strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego) z centrum Miasta poprzez budowę wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej wraz z drogami dojazdowymi i dostosowaniem istniejących elementów sieci drogowej" 17.03.2017 14:08 Aleksandra Goszczyńska
16 Wykonanie robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych: 1.Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 2.Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 3.Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu na odcinku od ulicy Lotniczej do rzeki Kumieli w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa powiązania dzielnicy Zatorze (strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego) z centrum Miasta poprzez budowę wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej wraz z drogami dojazdowymi i dostosowaniem istniejących elementów sieci drogowej" 17.03.2017 14:02 Aleksandra Goszczyńska
17 Wykonanie robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych: 1.Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 2.Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 3.Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu na odcinku od ulicy Lotniczej do rzeki Kumieli w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa powiązania dzielnicy Zatorze (strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego) z centrum Miasta poprzez budowę wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej wraz z drogami dojazdowymi i dostosowaniem istniejących elementów sieci drogowej" 17.03.2017 13:48 Aleksandra Goszczyńska
18 Wykonanie robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych: 1.Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 2.Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 3.Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu na odcinku od ulicy Lotniczej do rzeki Kumieli w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa powiązania dzielnicy Zatorze (strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego) z centrum Miasta poprzez budowę wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej wraz z drogami dojazdowymi i dostosowaniem istniejących elementów sieci drogowej" 25.02.2017 13:23 Aleksandra Goszczyńska
19 Wykonanie robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych: 1.Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 2.Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 3.Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu na odcinku od ulicy Lotniczej do rzeki Kumieli w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa powiązania dzielnicy Zatorze (strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego) z centrum Miasta poprzez budowę wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej wraz z drogami dojazdowymi i dostosowaniem istniejących elementów sieci drogowej" 24.02.2017 10:08 Aleksandra Goszczyńska
20 Wykonanie robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych: 1.Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 2.Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 3.Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu na odcinku od ulicy Lotniczej do rzeki Kumieli w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa powiązania dzielnicy Zatorze (strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego) z centrum Miasta poprzez budowę wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej wraz z drogami dojazdowymi i dostosowaniem istniejących elementów sieci drogowej" 22.02.2017 09:54 Aleksandra Goszczyńska