button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2017-02-21 14:13:53

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadań inwestycyjnych: 1.Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 2.Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 3.Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu na odcinku od ulicy Lotniczej do rzeki Kumieli w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa powiązania dzielnicy Zatorze (strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego) z centrum Miasta poprzez budowę wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej wraz z drogami dojazdowymi i dostosowaniem istniejących elementów sieci drogowej"


RZP.271.98.2016.AG - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 euro

Gmina - Miasto Elbląg
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg

Numer: RZP.271.98.2016.AG

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadań inwestycyjnych:

1.Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu,

2.Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu,

3.Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu na odcinku od ulicy Lotniczej do rzeki Kumieli

w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa powiązania dzielnicy Zatorze (strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego) z centrum Miasta poprzez budowę wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej wraz z drogami dojazdowymi i dostosowaniem istniejących elementów sieci drogowej"

ZAMIESZCZANE DOKUMENTY:
Ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 - w załącznikach do pobrania załącznikach do pobrania.

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ - JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA (JEDZ) - w załącznikach do pobrania.

Instrukcja wypełnienia JEDZ znajduje się na stronie internetowej www.uzp.gov.pl zakładka REPOZYTORIUM WIEDZY/JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA.

ZAŁĄCZNIKI od NR 3 - 10 do SIWZ dostępne są pod linkiem:

http://www.umelblag.pl/urzad_m/wydzialy/wzp_pliki/98_ZAL_NR_3_do_10_do_SIWZ.zip

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne dostępne są pod linkami:

http://www.umelblag.pl/urzad_m/wydzialy/wzp_pliki/98_dok1.zip

http://www.umelblag.pl/urzad_m/wydzialy/wzp_pliki/98_dok2.zip

 

Zmiana treści SIWZ Nr 1 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert - w załącznikach do pobrania.

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ (1) udzielone w dniu 24 marca 2017 r. - w załącznikach do pobrania.

Sprostowanie, Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (1) - w załącznikach do pobrania.

 

Zmiana treści SIWZ Nr 2 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert - w załącznikach do pobrania.

Sprostowanie, Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (2) - w załącznikach do pobrania.

 

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - w załącznikach do pobrania.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - w załącznikach do pobrania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
ogłoszenie o zamówieniu RZP.271.98.2016.AG załącznik ogl o zam 98.pdf 2017-02-21 14:15:07 Goszczyńska Aleksandra
ogłoszenie o zamówieniu RZP.271.98.2016.AG wersja edytowalna załącznik 98 ogl o zam UE.doc 2017-02-21 14:16:10 Goszczyńska Aleksandra
SIWZ z ZAŁ.NR 1 do SIWZ RZP.271.98.2016.AG załącznik 98 SIWZ zatw.doc 2017-02-21 14:17:17 Goszczyńska Aleksandra
JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA (JEDZ) RZP.271.98.2016.AG wersja edytowalna załącznik 98 JEDZ-ZAL.NR.2.do.SIWZ.doc 2017-02-21 14:18:39 Goszczyńska Aleksandra
zmiana treści siwz nr 1 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert RZP.271.98.2016.AG załącznik 98 zm tr siwz(1) bip.pdf 2017-03-23 10:03:40 Goszczyńska Aleksandra
zmiana treści siwz nr 1 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert RZP.271.98.2016.AG wersja edytowalna załącznik 98 zm tr siwz(1) bip.doc 2017-03-23 10:04:54 Goszczyńska Aleksandra
treść zapytań i wyjaśnienia treści SIWZ (1) RZP.271.98.2016.AG załącznik 98 pyt,wyjas(1) bip.pdf 2017-03-24 11:29:20 Goszczyńska Aleksandra
treść zapytań i wyjaśnienia treści SIWZ (1) RZP.271.98.2016.AG wersja edytowalna załącznik 98 pyt,wyjas(1) bip.doc 2017-03-24 11:31:28 Goszczyńska Aleksandra
Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji(1) RZP.271.98.2016.AG załącznik 98 sprost,ogl zm(1) UE.pdf 2017-03-25 09:36:56 Goszczyńska Aleksandra
Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji(1) RZP.271.98.2016.AG wewrsja edytowalna załącznik 98 sprost,ogl zm(1) UE.doc 2017-03-25 09:37:23 Goszczyńska Aleksandra
zmiana treści siwz nr 2 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert RZP.271.98.2016.AG załącznik 98 zm tr siwz(2) bip.pdf 2017-04-04 12:20:16 Goszczyńska Aleksandra
zmiana treści siwz nr 2 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert RZP.271.98.2016.AG wersja edytowalna załącznik 98 zm tr siwz(2) bip.doc 2017-04-04 12:20:52 Goszczyńska Aleksandra
Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji(2) RZP.271.98.2016.AG załącznik 98 sprost,ogl zm(2) UE.pdf 2017-04-06 12:45:50 Goszczyńska Aleksandra
Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji(2) RZP.271.98.2016.AG wewrsja edytowalna załącznik 98 sprost,ogl zm(2) UE.doc 2017-04-06 12:46:29 Goszczyńska Aleksandra
Informacja, o krórej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp RZP.271.98.2016.AG załącznik 98.infor.z.otw.of..pdf 2017-04-20 13:45:48 Maciejczyk Katarzyna
Informacja, o krórej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp RZP.271.98.2016.AG wersja edytowalna załącznik 98.infor.z.otw.of..docx 2017-04-20 13:46:39 Maciejczyk Katarzyna
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty RZP.271.98.2016.AG załącznik 98 inf o wyb bip.pdf 2017-06-16 13:39:40 Goszczyńska Aleksandra
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty RZP.271.98.2016.AG wersja edytowalna załącznik 98 inf o wyb bip.doc 2017-06-16 13:40:10 Goszczyńska Aleksandra

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Goszczyńska
Osoba publikująca: Aleksandra Goszczyńska
Data wytworzenia: 21/02/2017
Data publikacji: 21.02.2017 14:13
Data aktualizacji: 16.06.2017 13:38
Liczba wyświetleń: 1503

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadań inwestycyjnych: 1.Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 2.Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 3.Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu na odcinku od ulicy Lotniczej do rzeki Kumieli w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa powiązania dzielnicy Zatorze (strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego) z centrum Miasta poprzez budowę wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej wraz z drogami dojazdowymi i dostosowaniem istniejących elementów sieci drogowej" 20.04.2017 13:44 Katarzyna Maciejczyk
2 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadań inwestycyjnych: 1.Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 2.Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 3.Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu na odcinku od ulicy Lotniczej do rzeki Kumieli w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa powiązania dzielnicy Zatorze (strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego) z centrum Miasta poprzez budowę wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej wraz z drogami dojazdowymi i dostosowaniem istniejących elementów sieci drogowej" 06.04.2017 12:43 Aleksandra Goszczyńska
3 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadań inwestycyjnych: 1.Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 2.Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 3.Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu na odcinku od ulicy Lotniczej do rzeki Kumieli w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa powiązania dzielnicy Zatorze (strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego) z centrum Miasta poprzez budowę wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej wraz z drogami dojazdowymi i dostosowaniem istniejących elementów sieci drogowej" 04.04.2017 12:19 Aleksandra Goszczyńska
4 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadań inwestycyjnych: 1.Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 2.Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 3.Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu na odcinku od ulicy Lotniczej do rzeki Kumieli w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa powiązania dzielnicy Zatorze (strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego) z centrum Miasta poprzez budowę wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej wraz z drogami dojazdowymi i dostosowaniem istniejących elementów sieci drogowej" 25.03.2017 09:37 Aleksandra Goszczyńska
5 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadań inwestycyjnych: 1.Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 2.Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 3.Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu na odcinku od ulicy Lotniczej do rzeki Kumieli w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa powiązania dzielnicy Zatorze (strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego) z centrum Miasta poprzez budowę wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej wraz z drogami dojazdowymi i dostosowaniem istniejących elementów sieci drogowej" 25.03.2017 09:36 Aleksandra Goszczyńska
6 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadań inwestycyjnych: 1.Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 2.Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 3.Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu na odcinku od ulicy Lotniczej do rzeki Kumieli w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa powiązania dzielnicy Zatorze (strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego) z centrum Miasta poprzez budowę wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej wraz z drogami dojazdowymi i dostosowaniem istniejących elementów sieci drogowej" 24.03.2017 11:28 Aleksandra Goszczyńska
7 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadań inwestycyjnych: 1.Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 2.Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 3.Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu na odcinku od ulicy Lotniczej do rzeki Kumieli w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa powiązania dzielnicy Zatorze (strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego) z centrum Miasta poprzez budowę wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej wraz z drogami dojazdowymi i dostosowaniem istniejących elementów sieci drogowej" 23.03.2017 10:02 Aleksandra Goszczyńska
8 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadań inwestycyjnych: 1.Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 2.Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 3.Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu na odcinku od ulicy Lotniczej do rzeki Kumieli w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa powiązania dzielnicy Zatorze (strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego) z centrum Miasta poprzez budowę wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej wraz z drogami dojazdowymi i dostosowaniem istniejących elementów sieci drogowej" 24.02.2017 10:07 Aleksandra Goszczyńska
9 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadań inwestycyjnych: 1.Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 2.Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 3.Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu na odcinku od ulicy Lotniczej do rzeki Kumieli w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa powiązania dzielnicy Zatorze (strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego) z centrum Miasta poprzez budowę wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej wraz z drogami dojazdowymi i dostosowaniem istniejących elementów sieci drogowej" 24.02.2017 10:07 Aleksandra Goszczyńska
10 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadań inwestycyjnych: 1.Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 2.Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 3.Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu na odcinku od ulicy Lotniczej do rzeki Kumieli w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa powiązania dzielnicy Zatorze (strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego) z centrum Miasta poprzez budowę wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej wraz z drogami dojazdowymi i dostosowaniem istniejących elementów sieci drogowej" 21.02.2017 14:39 Aleksandra Goszczyńska
11 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadań inwestycyjnych: 1.Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 2.Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 3.Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu na odcinku od ulicy Lotniczej do rzeki Kumieli w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa powiązania dzielnicy Zatorze (strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego) z centrum Miasta poprzez budowę wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej wraz z drogami dojazdowymi i dostosowaniem istniejących elementów sieci drogowej" 21.02.2017 14:13 Aleksandra Goszczyńska