button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2016-12-23 09:33:03

Ogłoszenie o wyborze - realizacja bonów żywnościowych


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164  z późn. zm.), Zamawiający – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu – uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę realizowania bonów żywnościowych została wybrana oferta Powszechnej Spółdzielni Spożywców Społem z siedzibą w Elblągu przy ul. Pływackiej 25. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów.

Nadto informuję, że w postępowaniu wzięli udział następujący Wykonawcy, którzy uzyskali podaną niżej liczbę punktów:

1) Powszechna Spółdzielnia Spożywców Społem z siedzibą w Elblągu przy ul. Pływackiej     25.

Liczba uzyskanych punktów dla kryteriów:
a) cena: 40,00,
b) liczba sklepów spożywczych na terenie Elbląga: 60,00.
Łączna liczba punktów: 100,00.Jednocześnie zawiadamiam, że Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy i nie odrzucił żadnej oferty.

Umowa w sprawie powyżej wskazanego zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem 5 dni od dnia przesłania Wykonawcom faksem lub drogą elektroniczną niniejszego zawiadomienia lub przed upływem 10 dni od dnia przesłania Wykonawcom niniejszego zawiadomienia w inny sposób, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a w zw. z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: MOPS
Osoba odpowiedzialna: Dorota Dąbrowska
Osoba publikująca: Zbigniew Siwoń
Data wytworzenia:
Data publikacji: 23.12.2016 09:33
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 437

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował