button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2016-02-23 12:32:40

Wnioski i załączniki do pobrania (Rodzina 500 plus)


WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE OD DNIA 1 KWIETNIA 2016 ROK

 

Wniosek zawiera szczegółowe pouczenia oraz informacje dotyczące jego wypełnienia.

Wniosek należy przeczytać uważnie i stosować sie do wskazówek w nim zawartych.

 

1. Wniosek o ustalenie prawa do ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (RODZINA 500 PLUS) - załącznik nr 1

 

Załączniki do wnioski w przypadku ubiegania sie o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko:

a) oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (oświadczenie wypełnia i podpisuje każdy członek rodziny, który osiągnął ww. dochód) - załącznik nr 1a

b) oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym (oświadczenie wypełnia i podpisuje każdy członek rodziny, który osiągnął ww. dochód) - załącznik nr 1b

c) oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego (oświadczenie wypełnia i podpisuje każdy członek rodziny, który posiada gospodarstwo rolne) - załącznik nr 1c

d) W przypadku gdy członek rodziny przebywa za granicą należy wypełnić formularz (oświadczenie) dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa do wypłaty świadczenia wychowawczego - załącznik nr 1d oraz pouczenie dot. informowania o zmianach w sytuacji rodziny mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych/ świadczenia wychowawczego - oświadczenie Wnioskodawcy - załącznik nr 1k

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

Wniosek i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego mogą być składane również drogą elektroniczną przede wszystkim:

 1. za pomocą systemu teleinformatycznego

www.empatia.mrpips.gov.pl /czyli za pośrednictwem tzw. emp@atii

Droga ta umożliwia przeprowadzenie całego postępowania administracyjnego drogą elektroniczną.

a)   Załóż konto http://epuap.gov.pl/wps/portal

Wypełnij krótki formularz rejestracyjny i załóż konto na ePUAP. Potrzebne są do tego dane kontaktowe oraz identyfikacyjne. Używaj konta ePUAP jako skrytki elektronicznej do odbierania korespondencji urzędowej. Wnosząc podanie lub wniosek do urzędu wskaż adres skrytki ePUAP jako elektroniczny adres zwrotny. Powiadomienia otrzymasz również na wskazany adres email.

b)   Potwierdź profil zaufany

Profil Zaufany to Twój darmowy, mobilny podpis elektroniczny do kontaktu z administracją. Zaloguj się
na konto ePUAP i złóż wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego. Udaj się do najbliższego punktu potwierdzającego, tj. ZUS Oddział w Elblągu ul. Teatralna 4; Urząd Skarbowy w Elblągu
ul. Mickiewicza 43; Starostwo Powiatowe w Elblągu ul. Saperów 14A; IDEA Bank S.A. o/Elbląg ul. Armii Krajowej 7-8
z dowodem osobistym lub paszportem w ciągu 14 dni od daty wysłania wniosku. Po upływie 14 dni od daty wysłania, wniosek zostanie automatycznie odrzucony przez system. Profil Zaufany trzeba przedłużyć raz na 3 lata. Jeśli posiadasz podpis elektroniczny (certyfikat kwalifikowany) możesz potwierdzić Swój Profil Zaufany samodzielnie bez wychodzenia z domu. Używaj Profilu Zaufanego do elektronicznego wnoszenia podań i wniosków do urzędów. Autoryzacja czynności odbywa się przy użyciu kodów SMS.

2. za pomocą systemu teleinformatycznego: udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

www.zus.pl /czyli przy pomocy Platformy Usług Elektronicznych – PUE – jeśli tą drogą dana osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze z ewentualnymi załącznikami, wniosek ten zostanie przekierowany do systemu dziedzinowego danej gminy, która zobowiązana będzie wniosek dalej rozpatrywać w tradycyjnej formie pisemnej

3. banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji – jeśli tą drogą dana osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze
z ewentualnymi załącznikami, wniosek ten zostanie przekierowany do systemu dziedzinowego danej gminy, która zobowiązana będzie wniosek dalej rozpatrywać w tradycyjnej formie pisemnej

4. innego systemu wskazanego w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji – jeśli zostanie wprowadzony taki, inny niż wyżej wymienione systemy składania wniosków drogą elektroniczną, to informacja o szczegółach tego rozwiązania zostanie przekazana organom właściwym realizującym świadczenie wychowawcze.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
zał. 1b Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym załącznik OR500.doc 2016-02-23 12:37:35 Buława Elzbieta
zał. 1a Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego załącznik ON500.doc 2016-02-23 12:38:00 Buława Elzbieta
zał. 1c Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego załącznik GR500.doc 2016-02-23 12:38:20 Buława Elzbieta
zał. 1d Formularz (oświadczenie) dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa do wypłaty świadczenia wychowawczego załącznik ROPS.doc 2016-04-15 09:20:00 Buława Elzbieta
zał. 1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego załącznik wniosek 500 plus.doc 2016-11-21 10:48:48 Buława Elzbieta
zał. 1k - Formularz "Pouczenie dot. informowania o zmianach w sytuacji rodziny majacych wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych/ świadczenia wychowawczego - oświadczenie Wnioskodawcy" załącznik Pouczenie_dot._informowania_o_zmianach_w_sytuacji_rodziny.pdf 2016-12-01 12:33:29 Wojdag Justyna

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Elzbieta Buława
Data wytworzenia:
Data publikacji: 23.02.2016 12:32
Data aktualizacji: 01.12.2016 12:33
Liczba wyświetleń: 6966

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wnioski i załączniki do pobrania (Rodzina 500 plus) 01.12.2016 12:25 Justyna Wojdag
2 Wnioski i załączniki do pobrania (Rodzina 500 plus) 21.11.2016 10:50 Elzbieta Buława
3 Wnioski i załączniki do pobrania (Rodzina 500 plus) 25.04.2016 11:36 Elzbieta Buława
4 Rodzina 500 plus - wnioski i załączniki do pobrania 15.04.2016 09:23 Elzbieta Buława
5 Rodzina 500 plus - wnioski i załączniki do pobrania 25.02.2016 12:30 Elzbieta Buława
6 Rodzina 500 plus - wnioski i załączniki do pobrania 25.02.2016 12:27 Elzbieta Buława
7 Rodzina 500 plus - wnioski i załączniki do pobrania 25.02.2016 12:25 Elzbieta Buława
8 Rodzina 500 plus - wnioski i załączniki do pobrania 25.02.2016 12:24 Elzbieta Buława
9 Rodzina 500 plus - wnioski i załączniki do pobrania 25.02.2016 11:35 Elzbieta Buława
10 Rodzina 500 plus - wnioski i załączniki do pobrania 25.02.2016 11:34 Elzbieta Buława
11 Rodzina 500 plus - wnioski i załączniki do pobrania 23.02.2016 12:47 Elzbieta Buława
12 Rodzina 500 plus - wnioski i załączniki do pobrania 23.02.2016 12:32 Elzbieta Buława