button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2016-02-23 12:32:40

Wnioski i załączniki do pobrania (Rodzina 500 plus)


WAŻNE!

Wniosek zawiera szczegółowe pouczenia oraz informacje dotyczące jego wypełnienia.

Wniosek należy przeczytać uważnie i stosować sie do wskazówek w nim zawartych.

 

WNIOSKI DO POBRANIA

 

1. Wniosek o ustalenie prawa do ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO - załącznik nr SW1

 

Załączniki do wniosku w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko:

a) oświadczenie o DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU - załącznik nr ZSW01 (oświadczenie należy dołączyć jeśli wnioskodawca lub członek rodziny osiągnął ww. dochód; oświadczenie wypełnia i podpisuje wnioskodawca)

b) oświadczenie o WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO - załącznik nr ZSW03 (oświadczenie należy dołączyć jeśli wnioskodawca lub członek rodziny osiągnął ww. dochód; oświadczenie wypełnia i podpisuje wnioskodawca)

c) oświadczenie o WYSOKOŚCI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE - załącznik nr ZSW04 (UWAGA! oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS; oświadczenie wypełnia i podpisuje wnioskodawca)

d) W przypadku gdy wnioskodawca lub członek rodziny przebywa za granicą należy wypełnić FORMULARZ (oświadczenie) dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa do wypłaty świadczenia wychowawczego - załącznik nr 1d oraz POUCZENIE dot. informowania o zmianach w sytuacji rodziny mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych/świadczenia wychowawczego - oświadczenie Wnioskodawcy - załącznik nr 1k

 

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK - PRZYKŁADOWE WZORY WNIOSKÓW:

A. Wniosek na pierwsze dziecko - okres 2018/2019

B. Wniosek na drugie i kolejne dzieci

 

2. Wniosek o ustalenie prawa do ŚWIADCZENIA DOBRY START - załącznik SDS-1

UWAGA! WNIOSKI O ŚWIADCZENIE DOBRY START BĘDĄ PRZYJMOWANE W WERSJI TRADYCYJNEJ (PAPIEROWEJ) OD DNIA 1 SIERPNIA 2018 R.

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK - PRZYKŁADOWY WZÓR

Załącznik do wniosku:

a) załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start - załącznik nr SDS-1Z (załącznik należy wypełnić w przypadku gdy liczba dzieci, na które wnioskujesz przekracza liczbę 5)

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

Wniosek i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego mogą być składane również drogą elektroniczną przede wszystkim:

 1. za pomocą systemu teleinformatycznego

www.empatia.mrpips.gov.pl /czyli za pośrednictwem tzw. emp@tii

Droga ta umożliwia przeprowadzenie całego postępowania administracyjnego drogą elektroniczną.

Żeby złożyć wniosek przez portal Empatia należy najpierw założyć konto na ePUAP. Poniżej instrukcja postępowania przy zakładaniu konta ePUAP.

a)   Załóż konto http://epuap.gov.pl/wps/portal

Wypełnij krótki formularz rejestracyjny i załóż konto na ePUAP. Potrzebne są do tego dane kontaktowe oraz identyfikacyjne. Używaj konta ePUAP jako skrytki elektronicznej do odbierania korespondencji urzędowej. Wnosząc podanie lub wniosek do urzędu wskaż adres skrytki ePUAP jako elektroniczny adres zwrotny. Powiadomienia otrzymasz również na wskazany adres email.

b)   Potwierdź profil zaufany

Profil Zaufany to Twój darmowy, mobilny podpis elektroniczny do kontaktu z administracją. Zaloguj się na konto ePUAP i złóż wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego. Udaj się do najbliższego punktu potwierdzającego, tj. ZUS Oddział w Elblągu ul. Teatralna 4; Urząd Skarbowy w Elblągu ul. Mickiewicza 43; Starostwo Powiatowe w Elblągu ul. Saperów 14A; z dowodem osobistym lub paszportem w ciągu 14 dni od daty wysłania wniosku. Po upływie 14 dni od daty wysłania, wniosek zostanie automatycznie odrzucony przez system. Profil Zaufany trzeba przedłużyć raz na 3 lata. Jeśli posiadasz podpis elektroniczny (certyfikat kwalifikowany) możesz potwierdzić Swój Profil Zaufany samodzielnie bez wychodzenia z domu. Używaj Profilu Zaufanego do elektronicznego wnoszenia podań i wniosków do urzędów. Autoryzacja czynności odbywa się przy użyciu kodów SMS.

2. za pomocą systemu teleinformatycznego: udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

www.zus.pl /czyli przy pomocy Platformy Usług Elektronicznych – PUE – jeśli tą drogą dana osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze z ewentualnymi załącznikami, wniosek ten zostanie przekierowany do systemu dziedzinowego danej gminy, która zobowiązana będzie wniosek dalej rozpatrywać w tradycyjnej formie pisemnej

3. banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji – jeśli tą drogą dana osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze
z ewentualnymi załącznikami, wniosek ten zostanie przekierowany do systemu dziedzinowego danej gminy, która zobowiązana będzie wniosek dalej rozpatrywać w tradycyjnej formie pisemnej

Banki, które umożliwiają składanie wniosku o 500+ przez swoje serwisy to: Alior Bank SA, Bank BGŻ BNP Paribas, Credit Agricole Bank Polska SA, Euro Bank SA, Getin Noble Bank SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, ING Bank Śląski SA, Inteligio, mBank SA, Bank Millennium SA, Nest Bank S.A., Bank Ochrony Środowiska SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, PKO Bank Polski SA, PLUS BANK S.A., Raiffeisen Bank Polska SA, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, SGB-Bank SA, Bank Zachodni WBK SA.

4. innego systemu wskazanego w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji – jeśli zostanie wprowadzony taki, inny niż wyżej wymienione systemy składania wniosków drogą elektroniczną, to informacja o szczegółach tego rozwiązania zostanie przekazana organom właściwym realizującym świadczenie wychowawcze.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
ZSW03 - oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego załącznik ZSW03.doc 2017-07-27 10:59:46 Buława Elzbieta
ZSW04 - oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne załącznik ZSW04.doc 2017-07-27 11:00:15 Buława Elzbieta
zał. 1d Formularz (oświadczenie) dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń załącznik formularz ROPS.pdf 2017-09-30 07:55:43 Buława Elzbieta
zał. 1k - Pouczenie załącznik Pouczenie ROPS.pdf 2017-09-30 07:56:17 Buława Elzbieta
SW1 - Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego załącznik SW1.doc 2018-05-18 13:44:22 Buława Elzbieta
ZSW01 - oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu załącznik ZSW01.doc 2018-06-14 12:09:50 Buława Elzbieta
SDS-1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start załącznik wniosek300.doc 2018-06-20 08:56:25 Buława Elzbieta
SDS-1Z załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start załącznik zalacznik300.doc 2018-06-20 08:56:35 Buława Elzbieta

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Elzbieta Buława
Data wytworzenia:
Data publikacji: 23.02.2016 11:32
Data aktualizacji: 08.11.2018 11:23
Liczba wyświetleń: 24081

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wnioski i załączniki do pobrania (Rodzina 500 plus) 26.07.2018 12:08 Elzbieta Buława
2 Wnioski i załączniki do pobrania (Rodzina 500 plus) 20.06.2018 08:05 Elzbieta Buława
3 Wnioski i załączniki do pobrania (Rodzina 500 plus) 15.06.2018 08:42 Elzbieta Buława
4 Wnioski i załączniki do pobrania (Rodzina 500 plus) 08.06.2018 12:05 Elzbieta Buława
5 Wnioski i załączniki do pobrania (Rodzina 500 plus) 18.05.2018 12:52 Elzbieta Buława
6 Wnioski i załączniki do pobrania (Rodzina 500 plus) 02.10.2017 08:55 Elzbieta Buława
7 Wnioski i załączniki do pobrania (Rodzina 500 plus) 08.08.2017 12:55 Elzbieta Buława
8 Wnioski i załączniki do pobrania (Rodzina 500 plus) 08.08.2017 12:54 Elzbieta Buława
9 Wnioski i załączniki do pobrania (Rodzina 500 plus) 08.08.2017 12:53 Elzbieta Buława
10 Wnioski i załączniki do pobrania (Rodzina 500 plus) 08.08.2017 12:51 Elzbieta Buława
11 Wnioski i załączniki do pobrania (Rodzina 500 plus) 03.08.2017 11:09 Elzbieta Buława
12 Wnioski i załączniki do pobrania (Rodzina 500 plus) 27.07.2017 10:11 Elzbieta Buława
13 Wnioski i załączniki do pobrania (Rodzina 500 plus) 27.07.2017 10:06 Elzbieta Buława
14 Wnioski i załączniki do pobrania (Rodzina 500 plus) 27.07.2017 10:01 Elzbieta Buława
15 Wnioski i załączniki do pobrania (Rodzina 500 plus) 27.07.2017 09:58 Elzbieta Buława
16 Wnioski i załączniki do pobrania (Rodzina 500 plus) 27.07.2017 09:56 Elzbieta Buława
17 Wnioski i załączniki do pobrania (Rodzina 500 plus) 27.07.2017 09:52 Elzbieta Buława
18 Wnioski i załączniki do pobrania (Rodzina 500 plus) 27.07.2017 09:42 Elzbieta Buława
19 Wnioski i załączniki do pobrania (Rodzina 500 plus) 27.07.2017 09:39 Elzbieta Buława
20 Wnioski i załączniki do pobrania (Rodzina 500 plus) 24.07.2017 14:06 Justyna Wojdag