button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2015-12-15 08:59:20

Informacja dla osób ubiegających się o staż w Urzędzie Miejskim w Elblągu


 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Elbląg z siedzibą przy ul. Łączności 1, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Elbląg.

 

1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,

kontakt: tel. 55 239 33 28, e-mail: iod@umelblag.pl

2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zakresu działania i zadań,
o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych, obejmujących staże  odbywane w Urzędzie Miejskim w Elblągu.

3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów.

4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.

5) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

6) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jednakże po zawarciu umowy dane osobowe zostaną usunięte po upływie 10 lat od zakończenia stażu.

7) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 15.12.2015 07:59
Data aktualizacji: 25.05.2018 13:57
Liczba wyświetleń: 3951

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja dla osób ubiegających się o staż w Urzędzie Miejskim w Elblągu 15.12.2015 07:59 Marcin Jacek Kownacki