button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2010-02-22 21:03:44

05 - Zgoda na wydzierżawianie, najem lub użyczenie nieruchomości Gminy Miasto Elbląg, przekazanej miejskiej jednostce organizacyjnej w trwały zarząd


MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Biuro Podawcze Departamentu Spraw Obywatelskich Stanowisko Nr 1, tel. 55 239-31-58
………………………………………………………………………………………………………
WYMAGANE OD INTERESANTA DOKUMENTY
• Wypełniony wniosek – wg druku wniosku o wyrażenie zgody na korzystanie z nieruchomości Gminy Miasto Elbląg, przekazanej miejskiej jednostce organizacyjnej w trwały zarząd wniosek do pobrania
• Projekt umowy
………………………………………………………………………………………………………
OPŁATY SKARBOWE I INNE
• Nie pobiera się
………………………………………………………………………………………………………
TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWY
Termin 30 dni .
Zarządzenie Prezydenta Miasta o wyrażeniu zgody na korzystanie z nieruchomości.
………………………………………………………………………………………………………
PODSTAWA PRAWNA
• Art. 43 ust. 2 pkt 3 - ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z  późn. zmianami)
• Art. 30 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z  późn. zmianami)
• Uchwała Rady Miejskiej w Elblągu Nr XVII/362/2008 z dnia 23.10.2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości Gminy Miasto Elbląg przez jednostki organizacyjne.
 

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
wniosek do pobrania załącznik wniosek_o_wyrażenie_zgody_na_wydzierżawienie,_najem_lub_użyczenie_nieruchomości.doc 2011-02-28 14:11:58 Sowa Paweł‚

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 22.02.2010 20:03
Data aktualizacji: 01.06.2011 08:29
Liczba wyświetleń: 670

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 05 - Zgoda na wydzierżawianie, najem lub użyczenie nieruchomości Gminy Miasto Elbląg, przekazanej miejskiej jednostce organizacyjnej w trwały zarząd 01.06.2011 08:23 Paweł‚ Sowa
2 05 - Zgoda na wydzierżawianie, najem lub użyczenie nieruchomości Gminy Miasto Elbląg, przekazanej miejskiej jednostce organizacyjnej w trwały zarząd 06.04.2010 12:34 Marcin Jacek Kownacki
3 05 - Zgoda na wydzierżawianie, najem lub użyczenie nieruchomości Gminy Miasto Elbląg, przekazanej miejskiej jednostce organizacyjnej w trwały zarząd 22.02.2010 20:03 Marcin Jacek Kownacki