button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2010-02-22 21:01:16

03 - Zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości Gminy Miasto Elbląg w celu realizacji urządzeń infrastruktury technicznej


MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Biuro Podawcze Departamentu Spraw Obywatelskich Stanowisko Nr 1, tel. 55 239-31-58
………………………………………………………………………………………………………
WYMAGANE OD INTERESANTA DOKUMENTY
• Wypełniony wniosek – wg druku wniosku o zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości Gminy Miasto Elbląg w celu realizacji urządzeń infrastruktury technicznej wniosek do pobrania
• Mapa ewidencyjna z zaznaczoną trasą ciągu (przewodu)
• W przypadku zajęcia terenu o zasięgu dłuższym niż 300 m, prace powinny być etapowane, w związku z tym do wniosku należy załączyć harmonogram realizacji robót.
………………………………………………………………………………………………………
OPŁATY SKARBOWE
• Nie pobiera się .
• Opłata skarbowa w wysokości 17 zł, jeżeli z wnioskiem występuje pełnomocnik inwestora.
………………………………………………………………………………………………………
OPŁATY INNE
• Opłata za korzystanie z nieruchomości wg stawek ustalonych przez Prezydenta Miasta
…………………………………………………………………………………………………………………
TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWY
Termin 30 dni .
Umowa na czasowe zajęcie nieruchomości.
………………………………………………………………………………………………………
PODSTAWA PRAWNA
• Art. 140 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z  późn. zmianami)
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz.1635 z  późn. zmianami)
• § 18 Zasad gospodarowania miejskim zasobem nieruchomości, uchwalonych uchwałą Zarządu Miejskiego w Elblągu Nr 260/52/99 z dnia 29 września 1999 r.
• Zarządzenie nr 188/2010 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 28 czerwca 2010 r. w  sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących miejski zasób nieruchomości.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
wniosek do pobrania załącznik wniosek_o_zajecie_terenu.doc 2011-02-28 14:27:10 Sowa Paweł‚

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 22.02.2010 20:01
Data aktualizacji: 01.06.2011 08:28
Liczba wyświetleń: 1319

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 03 - Zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości Gminy Miasto Elbląg w celu realizacji urządzeń infrastruktury technicznej 01.06.2011 08:27 Paweł‚ Sowa
2 03 - Zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości Gminy Miasto Elbląg w celu realizacji urządzeń infrastruktury technicznej 01.06.2011 08:18 Paweł‚ Sowa
3 03 - Zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości Gminy Miasto Elbląg w celu realizacji urządzeń infrastruktury technicznej 06.04.2010 12:33 Marcin Jacek Kownacki
4 03 - Zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości Gminy Miasto Elbląg w celu realizacji urządzeń infrastruktury technicznej 22.02.2010 20:01 Marcin Jacek Kownacki