button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2015-04-02 07:49:13

ZMIANY DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W ELBLAGU - WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM: 1 KWIETNIA 2015 R.


Zarządzenie Nr 107/2015 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian do regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Elblągu. więcej...

2015-03-09 10:05:53

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W ELBLAGU - WCHODZĄCY W ŻYCIE Z DNIEM PODPISANIA Z MOCĄ OBOWIĄZUJĄCĄ OD 1 KWIETNIA 2015 ROKU


Zarządzenie Nr 62/2015 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Elblągu. więcej...

1 | 2 |